Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență SocialăSecțiuni

Invităm cercetătorii interesați să propună secțiuni ce se încadrează în tematica acestui apel la contribuții. Pentru propunerile de secțiuni, coordonatorii trebuie să transmită către organizatori un titlu al secțiunii alături de o descriere a acesteia care să nu depășească 500 de cuvinte. Propunerea unei secțiuni se realizează în limba română sau limba engleză la următoarea adresă: link.


Tematici propuse de organizatori:

 1. Identitatea europeană și identitățile naționale
 2. Valori sociale
 3. Migrație și etnicitate
 4. Piața forței de muncă și antreprenoriat
 5. Postcomunismul și provocările tranziției
 6. Dileme metodologice pentru cercetarea socială contemporană
 7. Modele de familie și stiluri de viață
 8. Cultura politică și comportament electoral
 9. Comunitate și dezvoltare locală
 10. Solidaritate și schimbare socială
 11. Rețele sociale și modele de sociabilitate
 12. Stratificare socială și inegalitate
 13. Tehnologia digitală și noile media
 14. Muncă și organizații
 15. Timpul social și memoria colectivă
 16. Tineretul și tranziția la maturitate
 17. Genul și inegalitățile sociale
 18. Grupuri vulnerabile și politici sociale
 19. Discriminare și integrare socială

Volum de rezumate: Pentru consultarea volumului de rezumate vă rugăm accesați următorul link.Contact:
E-mail:
conf.depssw@ulbsibiu.ro
Web page:
http://socioumane.ulbsibiu.ro/sociologie/
Adresa: Sibiu, str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et.3
Tel./Fax: +40-269-212970