Last Edition

The program of the Colloquium’s 2016 edition can be found here (Romanian version).

Sections:

1. Hermeneutics
2. Stylistics and Poetics
3. Lucian Blaga in recent literary criticism and literary historiography
4. Lucian Blaga’s philosophy and aesthetics
5. The Romanian literary historiography after 1989
6. Lucian Blaga translated by students.

Poems proposed for translation: Estoril (La curțile dorului), Soare iberic (Ce aude unicornul), Boare atlantică (La curțile dorului).

ESTORIL

Casele cresc în pădurea de pini
albe sau ca șofranul,
lucind pe coline.
Mai potolit oceanul
mângâie locul sorin.
Largul priește nălucilor line.
Cu crestele-n arc, doar bătrânii palmieri
se mai leagănă încă
întârziați în furtuna de ieri.
Îmbrăcată în zâmbet și aur
Cora brodează
subt oleandri, subt alungitele foi.
Timpul ce iese din casă,
cât de ușor l-ai putea prinde iar
să-l reții cu un fir de mătasă.
Aceasta e pacea. Pacea, în care
crește imperiul
ceresc printre noi.

[1938]
(La curțile dorului)

SOARE IBERIC

Om de pădure sunt şi-mi place frunza.
Dar în pădurea de pini
de la Estoril, subt soarele torid,
o umbră nu găseşti printre lumini,
să te apere de raze.
Aci izvoarele nu se deschid.
Vânturate de mori de vânt
miresmele fierbinţi ucid.
O clipă mă amăgesc
cu Oceanul ce se vede-n zare,
dar umbră nici apa nu are
să-mi învelească inima bolnavă.
Să-mi învelească inima bolnavă
mi-ar trebui de-aiurea dezmierdare,
multa-nrourata slavă,
a Vlahiei deasă, largă,
reavănă dumbravă.

[1957-1959]
(Ce aude unicornul)

BOARE ATLANTICĂ

Cu repezi copite de-argint
în zori măgărușii bat străzile.
Nălucile, cari adineaori erau, se dezmint.
Pe chei se trezesc sibilinele
glasuri. Lumina așteaptă prilejul
să-nece biserici, corăbii, colinele.
Din portul cu zvonul de maree
pescarii sosesc cu povara pe creștet.
În coșuri: țestoase, țipari, curcubee.
Boarea atlantică pipăie morile,
veacul de mijloc, laptele mării,
părul femeilor, scrumul și florile.
În dimineața de roz mărgărint
o inimă, singură și de la sine,
purcede solară prin anotimp.

[1938]
(La curțile dorului)