Societatea Academică Anglofonă din România


Home
Contact
Membri
Legături Română English
 

Noutăţi: S-a lansat apelul pentru Conferinţa internaţională EAST-WEST CULTURAL PASSAGE disponibil pe pagina conferinţei: http://conferences.ulbsibiu.ro/eastwest.

 

Prezentare generală:

 

Principala misiune a Societatii Academice Anglofone din Romania a constituit-o de la bun început publicarea revistei de specialitate American, British and Canadian Studies. Primul număr al publicaţiei American, British and Canadian Studies a apărut în 1999, revista apărând cu continuitate aproape neîntreruptă până în prezent, şi în serie nouă din decembrie 2004. Iniţiativa constituirii ABC i-a aparţinut regretatului anglist, Prof. univ. dr. Sever Trifu, fondatorul Societăţii Academice Anglofone din România, care a activat la Sibiu, în cadrul Catedrei de Studii Britanice şi Americane a Universităţii „Lucian Blaga,” Catedră pe care a condus-o între anii 1995-2004. Una dintre raţiunile fundamentale care au stat la baza înfiinţării revistei a constituit-o crearea unui debuşeu publicistic care să permită afirmarea tinerilor anglişti din cadrul colectivului sibian, dar şi din ţară, favorizând schimbul de idei între generaţii prin valorificarea în spirit de emulaţie a cercetărilor individuale, dar şi la nivel de colective de cercetare, a diverselor orientări şi tendinţe în studiile anglofone din România din perioada post-revoluţionară. În etapa ei de pionierat, publicaţia a căutat, astfel, să ilustreze parcursul reformei în domeniu, urmărind cu precădere dialogul între tradiţie şi inovaţie, filonul „canonic” şi abordările non-convenţionale, experimentale proaspăt manifestate în arena efervescentă a deceniului nouă. O notă definitorie reliefată pregnant de către această etapă din evoluţia publicaţiei si a Societatii Anglofone o reprezintă colaborarea strânsă cu universitari, formatori şi coordonatori de proiecte activând în cadrul Consiliului Britanic, perioadă culminând cu volumul meta-conferinţei „Infinite Londons: Representations of London in Literature and the Arts,” un eveniment de mare anvergură organizat în colaborare cu Consiliul Britanic, care a beneficiat de o amplă şi prestigioasă participare internaţională, reunind specialişti de renume în domeniu din Marea Britanie, SUA, Europa Centrală şi de Vest, lucrările conferinţei făcând obiectul volumului special Infinite Londons din 2003.

 

Seria nouă ABC deschisă odată cu volumul 5 din decembrie 2004 se caracterizează (pe lângă prezentarea grafică inedită) printr-o politică culturală orientată spre lansarea şi dezvoltarea versiunii electronice, internaţionalizare şi diversificarea ariilor disciplinare reprezentate, cu accent asupra celor mai noi domenii de interferenţă, interesul crescând vis-à-vis de avangarda studiilor de anglistică, americanistică şi canadianistică, introducerea de numere tematice şi ediţii omagiale îngrijite de coordonatori externi, exegeţi în domeniile de predilecţie respective. Evoluţia din această perioadă de maturitate vizează şi sfera metodologică, revista îşi extinde astfel aria de colaboratori externi, antrenează noi evaluatori din Marea Britanie şi Canada, intră în circuitul schimburilor inter-bibliotecare universitare şi, de dată recentă, îşi dezvoltă strategia în direcţia unei vizibilităţi cât mai sporite pe plan internaţional.

  
 
Suntem pe Facebook!
 
   
 © Copyright Societatea Academică Anglofonă din România, 2011