Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială

Lucrările pot include următoarele tematici, fără a fi însă limitate numai la acestea:

 • Etnicitate și migrație
 • Stratificare socială și inegalitate
 • Identitate națională și europeană
 • Populism
 • Rețele sociale și socializare
 • Internet și media digitale
 • Familie și stiluri de viață
 • Sănătate și boală
 • Noi direcții metodologice în studiul fenomenelor sociale
 • Socializarea în copilărie și adolescență
 • Discriminare și integrare socială
 • Abordări de gen în studiul inegalității sociale
 • Grupuri vulnerabile și politici sociale
 • Educație și acces la educație
 • Sociologie economică și antreprenoriat
 • Sociologie rurală
 • Asistența socială a vârstnicilor
 • Mediul organizațional și adaptarea la piața muncii
 • Comportament politic și electoral
 • Partide politice și clivaje sociale
 • Mișcări sociale


Volum de rezumate: Pentru consultarea volumului de rezumate vă rugăm accesați următorul link.Contact:
E-mail:
conf.depssw@ulbsibiu.ro
Web page:
http://socioumane.ulbsibiu.ro/sociologie/
Adresa: Sibiu, str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et.3
Tel./Fax: +40-269-212970