Conferința EDUCAȚIA ÎN SECOLUL XXI – prezent și perspective
DIALOGURI ULBS: învățământ universitar – învățământ preuniversitar

Ediția a III-a

Sibiu, 12 mai 2017

Cadrul conferinței

ducaţia secolului al XXI-lea vizează, pentru fiecare dintre noi, procesul complex de formare şi dezvoltare prin îmbunătăţirea performanţelor. Reforma învăţământului în România subliniază importanţa comutării accentului de pe latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, atât de deficitară până nu demult. Se ignoră, astfel, armonizarea laturii cognitive a persoanei cu celelalte laturi: afectivă, atitudinală, comportamentală. Într-un astfel de cadru educaţional, elevul este tratat ca un "recipient" pentru informaţii şi mai puţin ca o persoană reală, cu individualitate şi reacţii emoţionale determinate de tribulaţiile unei personalităţi în formare. Învăţământul românesc preuniversitar şi cel universitar deopotrivă trebuie să aibă ca scop formarea individului cu resurse adaptive la solicitările sociale şi psihologice ale vieţii, cu un sistem axiologic ferm conturat. Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile, este vitală. În acest sens, ne propunem să identificăm soluţii şi modalităţi eficiente de colaborare şi sprijin, prin dialoguri între cadrele didactice din mediul preuniversitar şi din cel universitar, menite să conducă la armonizarea eforturilor noastre în beneficiul celor pe care îi formăm.

Calendarul conferinței

 • 18 aprilie - 8 mai 2017: înscrierea participanţilor on-line cu lucrare (numele şi prenumele, titlul ştiinţific, specializarea, afilierea instituţională, secţiunea, axa tematică, titlul comunicării, rezumatul 8-10 rânduri, însoţit de 5 cuvinte-cheie), fără lucrare (numele şi prenumele, titlul ştiinţific, specializarea, afilierea instituţională, secţiunea, axa tematică), pe pagina web: http://conferinte.ulbsibiu.ro/edu21/inscriere

 • 12 mai 2017: susţinerea activităţilor conferinţei, orele 1300-1800, în Aula Magna a Facultății de Drept, strada Calea Dumbravii, nr. 34.

 • 1 iulie 2017: termen-limită de trimitere a lucrărilor in extenso, lucrări care vor fi selectate şi publicate într-un volum al conferinţei editat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

COMITET DE ORGANIZARE

 • Prorector, Prof.univ.dr. Livia Ilie (ULBS)
 • Prof.univ.dr. Elena-Lucia Mara (ULBS)
 • Conf.univ.dr. Valerica Sporiș (ULBS)
 • Inspector școlar, prof Daniela Muntean (ISJ Sibiu)
 • Inspector școlar, prof Anca Voineag (ISJ Sibiu)

COMITET ȘTIINȚIFIC

 • Prof. univ. dr. Sonia Carmen Dușe (ULBS)
 • Prof. univ. dr. Daniel Mara (ULBS)
 • Pr. Conf. univ. dr. Constantin Necula (ULBS)
 • Conf. univ. dr. Gabriela Gruber (ULBS)
 • Conf. univ. dr. Radu Creţulescu (ULBS)
 • Lector univ. dr. Bogdan Gheoghiță (ULBS)
 • Lector univ. dr. Voichița Gheoca (ULBS)
 • Lector univ. dr. Silviu Purece (ULBS)
 • Lector univ. dr. Camelia Budac (ULBS)
 • Şef lucrări dr. Carmen Barb (ULBS)
 • Şef lucrări dr. Boţa Gabriela (ULBS)
 • Şef lucrări dr. Cristina Moise (ULBS)
 • Şef lucrări dr. Cristina Anca Danciu (ULBS)
 • Lector univ. dr. Monica Gheorghe (ULBS)

PROGRAMUL CONFERINȚEI

 • 13:00 - 14:00 Primirea participanţilor
 •  
 • 14:00 - 15:005 Cuvânt deschidere
  • Rector, Prof.univ.dr. Ioan Bondrea
  • Prorector, Prof.univ.dr. Livia Ilie
  • Reprezentanți ISJ Sibiu:
   • Inspector școlar general Ștefan Firu
   • Inspector școlar, prof. Daniela Muntean
   • Inspector școlar, prof. Anca Voineag
  • Keynote speaker 1: Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duse - ULBS, DPPD
  • Keynote speaker 2: Conf. univ. dr. Daniela Cretu - ULBS, DPPD
 •  
 • 15.00 - 15:30 Pauză de cafea
 •  
 • 15:30 - 18:00 Desfășurarea lucrărilor pe secțiuni
  1. Învățământ preșcolar și primar
  2. Limbă și comunicare
  3. Matematică și științe
  4. Tehnologii

MASĂ ROTUNDĂ: Dialoguri și experiențe

 • Moderatori:
 •  
 • Prof. univ. dr. Lucia Mara
 • Conf. univ. dr. Valerica Sporis
 • Conf. univ. dr. Diana Mihăescu
 • Conf. univ. dr. Ioana Mărcuț
 • Lect. univ. dr. Ștefania Kifor
 • Lect. univ. dr. Alina Mag
 •  
 • Axe tematice propuse:
 •  
 • Orientarea școlară și profesională a elevilor
 • Formarea studenților prin practica pedagogică
 • Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
 • Cooperarea ULBS cu mediul preuniversitar în proiecte educaționale
 • Tehnici eficiente de comunicare

PREGĂTIREA LUCRĂRII / MANUSCRISULUI

Lucrările vor fi redactate folosindu-se una dintre versiunile de procesare de text ale Microsoft WORD, salvate cu extensia *.doc, pe o singură faţă, la un rând; textul va fi aliniat la stânga şi la dreapta (Justified)

 • distanţele faţă de margini vor fi: sus 2 cm; jos 2 cm; stânga 2 cm; dreapta 2 cm. Lucrarea se va redacta cu font Times New Roman, cu următoarele specificaţii:
 • titlul lucrării va fi scris cu majuscule, TNR bold, italic, 11 pt, centrat (cuvintele din titlu, pe care autorul doreşte să le evidenţieze, vor fi încadrate de ghilimele);
 • la două rânduri sub titlu: numele şi prenumele autorului (autorilor) cu majuscule, TNR bold, 11 pt, precedate de gradul didactic şi urmate de denumirea instituţiei de provenienţă, toate acestea fiind centrate;
 • rezumatul şi 5 cuvinte-cheie se vor scrie obligatoriu în limba engleză, TNR italic, 11 pt la 2 rânduri distanţă faţă de numele instituţiei;
 • la două rânduri sub cuvintele-cheie se va scrie textul lucrării, TNR 11 pt, cu spaţiere de un rând;
 • titlurile capitolelor şi ale subcapitolelor vor fi scrise cu font TNR bold, 11 pt şi vor fi numerotate cu cifre arabe, respectiv cu litere mici.
 • Notele bibliografice vor fi scrise la subsolul fiecărei pagini, TNR 9 pt.
 • Bibliografia va apărea la sfârşitul lucrării, în următoarea ordine: titlul Bibliografia (sau Referinţe bibliografice) va fi aliniat la stânga şi va fi scris cu TNR 11 pt, bold; autorii vor fi scrişi în ordine alfabetică: numele autorului (cu majuscule, TNR 11 pt), prenumele (TNR, 11 pt), titlul lucrării (TNR 11 pt, italic), localitatea, editura, anul, numărul paginii/paginilor (în cazul citării) şi acestea din urmă cu TNR 11 pt.
 • Paginile nu se vor numerota şi este preferabil ca lucrarea să aibă număr par de pagini.Descărcare:


Conferința Edu.21
     (ediția a III-a)