Keynote Speakers

 

Prof. univ. dr. dr. h. c. Andrei CORBEA-HOIȘIE

Licențiat în germanistică, românistică și istorie, doctor în filologie al Universității din București, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, director de proiect la Institutul de Cercetări Socio-umane din Sibiu al Academiei Române, fost bursier al Fundației „Alexander von Humboldt“, titular al Catedrei „Blaise Pascal“ a Fundației „Ecole Normale Supérieure“ din Paris, fost profesor invitat/asociat al universităților Paris 8, Siegen, Fribourg (Elveția), Viena, Konstanz, Montpellier și al Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne), membru al Academiei de Științe din Erfurt și în Academia Europaea, laureat al Premiului Herder și al Premiului Jakob-und-Wilhelm-Grimm. Autor a numeroase lucrări apărute în edituri și reviste românești și străine în domeniul istoriei literaturii și culturii germane și austriece din secolele al XIX-lea și XX, ca și al teoriei literaturii și esteticii, traducător al lui Theodor W. Adorno și Paul Celan în limba română.

Cele mai recente titluri publicate: Paul Celans «unbequemes Zuhause». Sein erstes Jahrzehnt in Paris (Rimbaud Verlag, Aachen 2017), „Nu vrea/cicatrice“. Studii despre Paul Celan la împlinirea a 100 de ani de la nașterea poetului (Polirom, Iași 2020) și ediția comentată Immanuel Weissglas: Gottes Mühlen in Berlin (Rimbaud Verlag, Aachen 2020).


Prof. univ. dr. dr. h. c. Alexandru GAFTON

Profesor și decan al Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, expert ARACIS al Comisiei de Limbi și Literaturi, membru al Comisiei de coordonare al Institutului Limbii Române, membru al Comisiei de filologie a C.N.A.T.D.C.U și al Observatoire Europeen du Plurilinguisme, editor-șef al „Diacronia” și parte din multiple comitete de redacție, Alexandru Gafton este autorul a importante articole și studii apărute în spațiul național și internațional în domeniul limbii române și al lingvisticii, precum și traducătorul a peste zece volume de specialitate.

Printre numeroasele titluri publicate se află Hipercorectitudinea (Editura Universității de Vest, Timișoara, 2019, ed. revăzută), De la traducere la norma literară (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2012), După Luther. Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005), Introducere în paleografia româno-chirilică (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003, ed. a II-a), Elemente de istorie a limbii române (Editura Restitutio, Iaşi, 2001).


Laurent GAUTIER, Professeur de Linguistique Allemande et Appliquée

Laurent Gautier est professeur de linguistique allemande et appliquée à l’UFR (unité de formation et de recherche) Langues & Communication de l’Université de Bourgogne. Il est directeur du laboratoire Centre Interlangues Texte Image Langage (EA4182) et directeur-adjoint de la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon (USR uB CNRS 3516).  Il coordonne par ailleurs le Lab Multilingualism de l’Université Européenne ForThem, lauréate de l’appel 2019 et regroupant les Universités Dijon, Jyväskylä (Finlande), Mayence (Allemagne), Opole (Pologne), Palerme (Italie), Riga (Lettonie), Séville (Espagne). Depuis mars 2020, il est Vice-Président de l’Université délégué à la valorisation de la recherche.

De 2015 à 2018, il a présidé le jury de l’agrégation externe d’allemand et est, depuis décembre 2018, membre nommé du Internationaler Wissenschaftlicher Rat du Leibniz Institut für Deutsche Sprache. Par ailleurs, il a été de 2016 à 2020 délégué scientifique au Département d’Evaluation des Formations au Hcéres.

Laurent Gautier dirige des thèses à la fois en Etudes Germaniques et en Sciences du Langage, très souvent dans le cadre de cotutelles internationales (Allemagne, Autriche, Espagne, Roumanie). Les thèses en Etudes Germaniques sont le plus souvent inscrites dans le cadre du collège doctoral franco-allemand Dijon-Mayence labellisé par l’Université franco-allemande.

Les sujets inscrits relèvent sans exception des trois thématiques de recherche: linguistique intégrative des discours spécialisés, pragma-sémantique cognitive, analyse de discours.


Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER

Michaela Praisler este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de engleză al Facultăţii de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, unde predă din 1990. Titlul de Doctor in Filologie, specializarea Literatură engleză şi americană, i-a fost conferit de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, în anul 1998. Domeniile sale de interes şi de cercetare sunt romanul modern şi contemporan de expresie engleză, teoria şi critica literară, studiile culturale şi de film.

Michaela Praisler a publicat peste 80 de cărţi, capitole, articole, eseuri şi recenzii. De-a lungul anilor, a susţinut numeroase prezentări la conferinţe organizate în ţară şi străinătate, a participat la proiecte internaţionale de cercetare şi a condus peste 15 de teze de doctorat. Din 2014 este editor general al revistei Cultural Intertexts.