ABSTRACTS

Ghid pentru redactarea abstractelor

Click pentru a descarca templatul pentru E-Poster

Rezumatele lucrărilor ştiinţifice vor apărea în Volumul de rezumate al congresului care va fi editat în formă electronică.

Cerinţele pentru redactarea rezumatelor sunt următoarele:


Titlul – va fi redactat în limba română, font Times New Roman, 12, bold, majuscule, line spacing 1 rând, centrat (tip Center);


Autorii şi coautorii se înscriu cu prenume, nume - redactarea se face cu font Times New Roman, 12, line spacing 1 rând, aliniere la margini (tip Justify). Afilierea se notează prin numere (ex. Ioan Popescu1);


Instituţiile de afiliere se redactează cu font - Times New Roman, 12, line spacing 1 rând, aliniere la stânga (tip Align left). Instituţiile la care sunt afiliaţi autorii se înscriu pe rânduri separate. Cifrele indicative vor fi de tip superscript (ex. 1Universitatea ,Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicină, România).


Textul rezumatului se redactează astfel:

  • Limba - Română;
  • Font – Times New Roman;
  • Font size – 12;
  • Line spacing – 1,5;
  • Aliniere egală la margini (tip Justify);
  • Rezumatul va cuprinde maxim 300 cuvinte;
  • Titlul – va fi redactat cu font Times New Roman, 12, bold;

Distanţa dintre titlu, autori, instituţii de afiliere, text va fi de 2 rânduri.

Modelul de redactare al rezumatului poate fi vizualizat pe site-ul congresului. AICI

Trimitere rezumate – data limită: 10 aprilie 2017

Înregistrarea participanţilor – data limită: 10 aprilie 2017

Data limită pentru depunerea abstractelor s-a prelungit până la 20 aprilie 2017

Trimiterea rezumatelor se face la adresa de e-mail: conf.corimf@ulbsibiu.ro