Contact

Claudiu V. Kifor
Norbert Gruenwald
Lucian Blaga University of Sibiu
10, Victoriei Blv., 550024, Sibiu, Romania

Tel / Fax: 004 0269 217278
claudiu.kifor@ulbsibiu.ro
norbert.gruenwald@hs-wismar.de