+40 (0269) 233 295

Publicatii

Conflictul de munca: dezbateri teoretice si practice

Descriere

Volumul „Conflictul de munca: dezbateri teoretice si practice” reuneste lucrarile prezentate in cadrul Conferintei nationale organizata la Facultatea de Drept, a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, la 18 octombrie 2013, manifestare stiintifica care a abordat probleme teoretice si practice ale relatiilor individuale si colective de munca din perspectiva noilor realitati: globalizare, criza socio-economica, flexisecuritate etc.

Participantii la manifestare au identificat tipuri de conflicte de munca si au supus dezbaterii aspecte particulare ale solutionarii acestora pe cale amiabila si/sau judiciara.
De asemenea, pe fondul intrarii in vigoare a Noului Cod de procedura civila, au fost analizate consecintele noilor norme procedurale in planul jurisdictiei muncii, punandu-se accent pe principiul celeritatii in faza scrisa, coparticiparea procesuala, mijloacele de proba, opinia concurenta a judecatorului.

Reunind toate aceste materiale care vizeaza probleme teoretice si practice de mare actualitate pe care le ridica institutii precum abuzul de drept, forma scrisa a contractului individual de munca, concedierea analizata prin prisma oportunitatii deciziei, transferul intreprinderii, reprezentativitatea sindicatelor si care determina pronuntarea unor solutii diferite in practica judiciara, volumul constituie, datorita certei sale utilitati practice, un veritabil reper pentru practicienii din acest domeniu juridic.

Date tehnice
  • Titlu: Conferinta nationala – Conflictul de munca: dezbateri teoretice si practice
  • Pret: 25,00 RON
  • ISBN: 978-606-673-368-7
  • Format: Academic
  • Pagini: 150