Organizare

2023

PREȘEDINTE CONGRES

Conf. univ. dr. Gabriela BOŢA

COMITET ORGANIZARE

Organizatori principali

Conf. univ. dr. Laura ȘTEF

Conf. univ. dr. Andreea Angela ȘTEŢIU

S.L dr. Maria POPA

Prof univ dr. Mircea ȘTEŢIU

Drd. Andrei ANDRONIC

S.L dr. Loredana MIŢARIU

S.L dr. Cristina DAHM TĂTARU – reponsabil sectiune postere studenti

COMITET ȘTIINŢIFIC

PROF UNIV DR. MONA IONAȘ

PROF UNIV DR. MIRCEA ȘTEŢIU

 CONF UNIV DR. GABRIELA BOŢA

CONF UNIV DR. ANDREEA ȘTEŢIU

CONF UNIV DR. MIHAI MIŢARIU

S.L DR. MARIA POPA

EDITORI

Conf. univ. dr. Laura ȘTEF

Conf. univ. dr. Andreea ȘTEŢIU