Termeni și condiții

ACTUALIZARE Iunie 2023

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE a platformei de înregistrare online la Congresul Zilele Medicinei Dentare Sibiene.

CONTACT

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniu de activitate: Educație/cercetare
CUI 4480173
Adresa: Bd-ul Victoriei nr.10, Sibiu, 550024, România
Telefon: +40-(269) 21.77.79 , +40-(269) 21.81.65
Fax: +40-(269) 21.78.87
Web: https://www.ulbsibiu.ro
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Suport tehnic: support@ulbsibiu.ro

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este proprietara site-ului https://conferences.ulbsibiu.ro/zmds/

În cazul în care utilizați serviciile oferite prin intermediul platformei de înregistrare online la Congresul Zilele Medicinei Dentare Sibiene, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate în cele ce urmează:

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și a paginii acestuia care cuprinde platforma de înregistrare online la Congresul Zilele Medicinei Dentare Sibiene, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Accesarea site-ului nu se va face prin nicio modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcționalităților sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau aflată în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conțin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parțiale.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pune la dispoziția celor direct interesați de înregistrarea online la Congresul Zilele Medicinei Dentare Sibiene, prin intermediul acestui site web în scop informativ general. 

MODALITATI DE PLATA ACCESIBILE

Toate tarifele aferente serviciilor prezentate pe platforma, pe pagina dedicată fiecărui produs, sunt exprimate în lei (RON) .
Participanții la Congresul Zilele Medicinei Dentare Sibiene pot să se înregistreze și să achite online taxa de participare prin card bancar, utilizând această platformă.

POLITICA DE LIVRARE A SERVICIILOR

Platforma funcționeaza astfel:

  • Participanții se înregistrează pe această platformă și achită taxa de participare.
  • Confirmarea efectuării comenzii va fi comunicată utilizatorului prin adresa de email.
  • Utilizatorii care au plătit taxa primesc dreptul de a participa fizic sau online la congres; de asemenea, vor primi în contul lor acces la linkul de transmisie în direct.

POLITICA DE RETUR/ANULARE

Taxele achitate online prin intermediul acestui site se returnează după cum urmează:
-Daca cererea de retur a sumei plătite necuvenit este formulata si comunicata Serviciului Financiar Contabil din cadrul ULBS pana la închiderea zilei bancare, suma se returnează integral, prin virament bancar in contul din care s-a efectuat plata necuvenita în aceeași zi.
-Daca cererea de retur a sumei plătite necuvenit este formulata si comunicata Serviciului Financiar Contabil din cadrul ULBS după închiderea zilei bancare, suma diminuata cu comisionul bancar de 0,69% se returnează prin virament bancar in contul precizat in cererea de retur in următoarele 7 zile de la data înregistrării cererii de retur.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Accesați pagina Politica de confidențialitate.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu nu poate fi răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Ca utilizator al acestei platforme online de plata taxe sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv în urma plății online și a veridicității şi legalității  informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei online. Utilizatorul este singurul responsabil de veridicitatea, legalitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în vederea efectuării plății online.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile și politicile în orice moment, fără notificare prealabilă, prin urmare sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune, pentru a fi informat la zi cu eventualele modificări aduse.

ÎNREGISTRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, intrat in vigoarea la data de 25.05.2018. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu vă solicită să divulgați datele cu caracter personal strict necesare pentru realizarea de plăți online pentru participarea la Congresul Zilele Medicinei Dentare Sibiene, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. În anumite situații expres prevăzute de lege, aceste date vor putea fi furnizate autorităților competente.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiate de următoarele drepturi: dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiției, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, conducerii Universității.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este înscrisă la A.N.S.P.D.C.P. în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 11827.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestei platforme a fost creat exclusiv în scopul de a furniza informații despre plata taxelor online pentru participarea la Congresul Zilele Medicinei Dentare Sibiene. Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996 în ceea ce privește drepturile de copiere și drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Orice reproducere totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă.

Toate materialele publicate, incluzând, dar fără a se limita la – articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video – generic numite conținut sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată. Lipsa mențiunii unor texte legale ori dispoziții incidente nu conduce la inaplicabilitatea acestora.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat(ă) să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua cunoștință de Termenii și Condițiile de Utilizare actualizate.