Conferința internațională: Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară

Sibiu, 23-25 mai 2019

Despre conferinta

Conferința își propune să dezbată o temă de maximă actualitate academică, politică și socială: mișcările de populație și conexiunile acestora cu patrimoniul și identitatea, atât la etnicii români cât și la minoritățile naționale. Analiza este una multidisciplinară, din perspectiva mai multor științe socio-umane (istorie, lingvistică, filosofie, antropologie culturală, sociologie, științe politice, etnografie).


Academia Română, Filiala Iași; Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării din România (UEFISCDI), proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116; Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale / Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde,Tübingen; Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München; Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg.

Conferința este cofinanțată de Fundația Hasso Plattner