Sibiu - CAPITALĂ UNIVERSITARĂ EUROPEANĂ
Ediția I
29 Iulie - 4 Iulie 2015

Descrierea proiectului

Descrierea proiectului:
SIBIU – CAPITALĂ UNIVERSITARĂ EUROPEANĂ este un proiect cu caracter sincretic și interdisciplinar, bazat pe un concept original și inovator, care își propune să stimuleze excelența culturală, să evidențieze dimensiunea europeană a culturii produse în Sibiu și, totodată, să probeze rolul activ pe plan internațional al ULBS, precum și implicarea sa în problemele comunității locale. Stimulat de parteneriatele locale, naționale și internaționale ale ULBS, proiectul nostru își propune să reunească sub umbrela unei manifestări de anvergură o serie de manifestări tematice diverse (conferințe, mese rotunde, o școală de vară teologică, un festival internațional de poezie, două reprezentații teatrale, un concert de muzică corală), dar subordonate unui concept unitar, care relevă calitatea de capitală universitară europeană a orașului Sibiu. În mod concret, proiectul nostru va cuprinde 9 evenimente în care vor fi implicați, pe lângă responsabilii ULBS, 25 de invitați din străinătate (universitari, teologi, agenți culturali cu experiență în programele „Capitală Culturală Europeană” etc.), 25 de invitați din țară (membri ai Academiei Române, universitari, poeți etc.) și alți 150 de participanți din afara Sibiului. De asemenea, estimăm că proiectul nostru va avea cel puțin 1.120 de beneficiari. Evenimentele principale din cadrul său vor avea loc în perioada 29 iunie – 5 iulie 2015.