Sibiu - CAPITALĂ UNIVERSITARĂ EUROPEANĂ
Ediția a III-a
10 ANI DE EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
8 Mai - 29 Octombrie 2017

Descriere eveniment

Proiectul Sibiu - Capitală Universitară Europeană. 10 ani de educaţie prin cultură facilitează accesul publicului larg la cultura vie (prin ai cărei reprezentanți vom explora contextul socio-cultural) și explorează noile tendințe în materie de educație și diplomație la nivel global, actual, să aproximăm poziția în care se regăsesc România și cultura română în contextul contemporan, deschizând astfel calea pentru formarea unei imagini de ansamblu asupra modurilor în care a evoluat arta până în zilele noastre și a stării sale actuale. Atingând domenii în care societatea are un grad ridicat de interes (turism, migraţie, sănătate, diplomație culturală, educația tinerilor, relația părinți-școala-comunitate, arta, cultură contemporană, traducere literară, literatură, arte vizuale, muzică), proiectul vizează îmbunătăţirea reală a comunicării dintre cultura română şi alte culturi şi reevaluarea statutului educaţiei în context internaţional. Dincolo de apropierea unor tehnici concrete prin care educaţia poate fi îmbunătăţită, se doreşte contactul direct cu exponenţi ai instituţiilor culturale şi de educaţie influente la nivel global. Vom susține totodată și exprimarea liberă a tinerilor prin artă, în spirit european. Astfel, aniversarea de 10 ani de la momentul în care oraşul Sibiu a fost Capitală Culturală Europeană iar Universitatea “Lucian Blaga” un centru important de creaţie şi diseminare de iniţiative culturale şi educaţionale aduce, alături de proiecte cu o foarte bună continuitate până în prezent noi evenimente şi concepte de interes major pentru societate în sens larg şi pentru comunitatea locală.

Una din ariile în care învățământul actual poate fi îmbunătățit prin inițiative publice și private cât mai diverse este, considerăm noi, cea culturală. Modul în care elevii și studenții din România percep astăzi cultura și arta este unul cu un fundament teoretic solid (cel puțin până la cele mai recente curente artistice și literare prezente în programa obligatorie a învățământului pre-universitar, neincluzând în acest fundament orice pregătire de specialitate realizată în învățământul universitar), însă care pare a fi oportun să colonizeze şi zona interacțiunii propriu-zise cu exponenți ai mediului cultural, dat fiind faptul că, din diverse motive, percepția generală asupra acestui mediu pare să îl prezinte deseori ca, hiper-specializat, iar omul de cultură pare a fi privit de către elevi și studenți ca făcând parte dintr-o nişă paralelă ariilor lui de dezvoltare. Evenimentele proiectului vor fi concentrate în intervalul mai – octombrie 2017.

Justificarea proiectului:
La aniversarea a 10 ani de la momentul „Sibiu - Capitală Culturală Europeană 2007”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu propune, prin acest proiect, un concept original și inovator, ce evidențiază modul în care câmpul academic e capabil să susțină factorul de excelență culturală, într-un demers sincretic și interdisciplinar, unde poezia și muzica se însoțesc cu dezbaterile asupra problemelor sociale stringente și cu prospectarea oportunităților oferite de piața muncii. Prin crearea unei legături directe între momentul 2007 și momentul 2017 și prin afirmarea rolului de „capitală universitară europeană” al Sibiului, proiectul nostru va acționa ca un catalizator al dezvoltării orașului, îi va consolida identitatea și imaginea și îi va promova, totodată, potențialul turistic.

Scopul proiectului:
Principalul scop al proiectului nostru îl constituie evidențierea anvergurii europene a culturii sibiene, precum și a rolului de „jucător” activ pe plan internațional al ULBS, privită nu doar ca o instituție academică, ci și ca un centru de cultură, capabil să aducă valoare adăugată creativității locale și să vină în întâmpinarea nevoilor comunității locale.

 

Program

8-14 mai
Eveniment: INTERNATIONAL WEEK OF LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU – „INNOVATION AND CREATIVITY IN INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION” (program PDF)

8 mai
Eveniment: DIPLOMAŢIA ACADEMICĂ ŞI CULTURALĂ – PLATFORMĂ PENTRU DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR SUSTENABILE

18 - 22 mai
Eveniment: CONGRESUL MEDICAL ROMANO-IORDANIAN

31 mai - 3 iunie
Eveniment: TRADUCEREA CA INTERPRETARE: ATELIERE LITERARE TRANSNAŢIONALE

30 iunie – 01 iulie
Eveniment: FESTIVALUL ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI

8 iulie
Eveniment: FESTIVALUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC „ZONA NOUĂ”, EDIȚIA A III-A. 10 ANI DE LA MARATONUL EUROPEAN DE POEZIE DE LA SIBIU

27 septembrie- 1 octombrie
Eveniment: NEW SOCIETIES, OLD MINORITIES / NEW MINORITIES, OLD SOCIETIES?

26 - 29 octombrie
Eveniment: COLOCVIUL INTERNAȚIONAL STUDENȚESC „LUCIAN BLAGA”, EDIȚIA A XVIII-A

Evenimente

International Week of Lucian Blaga University of Sibiu – „Innovation and Creativity in International Higher Education” (program PDF)

Diplomaţia academică şi culturală – platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor sustenabile

Festivalul Ştiinţelor Educaţiei

Festivalul Internațional Studențesc „Zona nouă”, ediția a III-a.

Traducerea ca interpretare: ateliere literare transnaţionale

Congresul Medical Romano-Iordanian

Galerie

Contact

Adresă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bdv. Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu, România

E-mail

dep.externe@ulbsibiu.ro

Telefon
+40 269 210 512