Sibiu - CAPITALĂ UNIVERSITARĂ EUROPEANĂ
Ediția a II-a
12 Mai - 29 Octombrie 2016

Descrierea proiectului

SIBIU – CAPITALĂ UNIVERSITARĂ EUROPEANĂ, ediția a II-a este un proiect cu caracter sincretic și interdisciplinar, bazat pe un concept original și inovator, care își propune să stimuleze excelența culturală, să evidențieze dimensiunea europeană a culturii produse în Sibiu și, totodată, să probeze rolul activ pe plan internațional al ULBS, precum și implicarea sa în problemele comunității locale. Stimulat de parteneriatele locale, naționale și internaționale ale ULBS, proiectul nostru își propune să reunească sub umbrela unei inițiative de anvergură o serie de manifestări tematice diverse (un festival de poezie, o școală de vară, 2 sesiuni de lecturi publice din operele unor scriitori români consacrați, 3 concerte, numeroase prelegeri, dezbateri, mese rotunde, ateliere și workshopuri), dar subordonate unui concept unitar, care relevă calitatea de capitală universitară europeană a orașului Sibiu. În mod concret, proiectul nostru va cuprinde 8 evenimente în care vor fi implicați, pe lângă responsabilii ULBS, peste 300 de participanți, dintre care aproximativ 100 din străinătate. Activitățile proiectului, care va avea cel un grup-țintă de peste 30.000 de persoane și cel puțin 2.300 de beneficiari, se vor desfășura pe durata a 8 luni (aprilie-noiembrie), iar evenimentele principale vor fi concentrate în intervalul 12 mai – 29 octombrie 2016.

Justificarea proiectului:
În contextul post-2007, în Sibiu tinde să se manifeste o diminuare a inițiativelor culturale de calitate superioară, care să poată acoperi mai multe arii tematice. Proiectul nostru propune un concept original și inovator, ce evidențiază modul în care câmpul academic e capabil să susțină factorul de excelență culturală, într-un demers sincretic și interdisciplinar, unde poezia și muzica se însoțesc cu dezbaterile asupra problemelor sociale stringente și cu prospectarea oportunităților oferite de piața muncii. Prin afirmarea rolului de „capitală universitară europeană” al Sibiului, proiectul nostru va acționa ca un catalizator al dezvoltării orașului, îi va consolida identitatea și imaginea și îi va promova, totodată, potențialul turistic.

Scopul proiectului:
Principalul scop al proiectului nostru îl constituie evidențierea anvergurii europene a culturii sibiene, precum și a rolului de „jucător” activ pe plan internațional al ULBS, privită nu doar ca o instituție academică, ci și ca un centru de cultură, capabil să aducă valoare adăugată creativității locale și să vină în întâmpinarea nevoilor comunității locale.

Obiectivele proiectului:
  • reafirmarea valorii europene a Sibiului, ca pilon cultural și academic;
  • valorificarea și promovarea patrimoniului cultural sibian;
  • dezvoltarea parteneriatelor existente și inițierea de noi colaborări ale Universității „Lucian Blaga” cu instituțiile administrative, culturale și educative din Sibiu;
  • intensificarea implicării Universității „Lucian Blaga” în problemele și în viața comunității locale;
  • realizarea unui cadru interacțional propice dezvoltării inițiativei și abilităților creative ale tinerilor;
  • crearea unui climat internațional oportun schimburilor de bune practici între membrii diferitelor comunități culturale;
  • consolidarea celor peste 150 de parteneriate internaționale ale ULBS și dezvoltarea lor și pe plan cultural, nu doar academic.

Program

12 - 14 mai
Locatia: Facultatea de Litere si Arte
Eveniment: Colocviul Internațional „Emil Cioran”, ediția a XXI-a

16 - 21 mai
Locatia: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Eveniment: Săptămâna Internațională a ULBS

16 - 20 mai
Locatia: Facultatea de Teologie
Eveniment: 230 de Ani de Învățământ Teologic Ortodox la Sibiu

26 - 29 mai
Locatia: Aula Magna a ULBS
Eveniment: Festivalul Internațional de Poezie Studențească „Zona nouă”, ediția a II-a

26 - 28 mai
Locatia: Librăria Habitus
Eveniment: Colocviile Revistei Transilvania, ediția a XIII-a

23 - 26 iunie
Locatia: Centrul de Reuniune Academică ULBS
Eveniment: Workshopul Internațional „Minor Literatures – World Literatures”

27 septembrie- 1 octombrie
Locatia: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Eveniment: New Societies, Old Minorities / New Minorities, Old Societies?

26 - 29 octombrie
Locatia: Facultatea de Litere și Arte
Eveniment: Colocviul Internațional Studențesc „Lucian Blaga”, ediția a XVIII-a

Evenimente

Colocviul Internațional „Emil Cioran”, ediția a XXI-a

Săptămâna Internaționalizării la ULBS

230 de Ani de Învățământ Teologic Ortodox la Sibiu

Festivalul Internațional de Poezie „Zona nouă” ediția a II-a

Colocviile Revistei Transilvania, ediția a XIII-a

Workshopul Internațional „Minor Literatures – World Literatures”

New Societies, Old Minorities / New Minorities, Old Societies?

Colocviul Internațional Studențesc „Lucian Blaga”, ediția a XVIII-a

Galerie

Contact

Adresă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bdv. Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu, România

E-mail

dep.externe@ulbsibiu.ro

Telefon
+40 269 210 512