Sibiu - CAPITALĂ UNIVERSITARĂ EUROPEANĂ
Ediția a IV-a
10 ANI DE EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
Mai - Octombrie 2018

Descriere eveniment

ProiectulSibiu - Capitală Universitară Europeană. 10 ani de educaţie prin cultură facilitează accesul publicului larg la cultura vie (prin ai cărei reprezentanți vom explora contextul socio-cultural) și explorează noile tendințe în materie de educație și diplomație la nivel global, actual, să aproximăm poziția în care se regăsesc România și cultura română în contextul contemporan, deschizând astfel calea pentru formarea unei imagini de ansamblu asupra modurilor în care a evoluat arta până în zilele noastre și a stării sale actuale. Atingând domenii în care societatea are un grad ridicat de interes (sănătate, diplomație culturală, educația tinerilor, relația părinți-școala-comunitate, arta, cultură contemporană, traducere literară,  literatură, arte vizuale, muzică), proiectul vizează îmbunătăţirea reală a comunicării dintre cultura română şi alte culturi şi reevaluarea statutului educaţiei în context internaţional. Dincolo de apropierea unor tehnici concrete prin care educaţia poate fi îmbunătăţită, se doreşte contactul direct cu exponenţi ai instituţiilor culturale şi de educaţie influente la nivel global. Vom susține totodată și exprimarea liberă a tinerilor prin artă, în spirit european. Astfel, ediţia a IV-a a proiectului va readuce Sibiul şi ULBS în postura de centru important de creaţie şi diseminare de iniţiative culturale şi educaţionale oferind acces publicului larg la evenimente şi concepte de interes major pentru societate în sens larg şi pentru comunitatea locală.

Una din ariile în care învățământul actual poate fi îmbunătățit prin inițiative publice și private cât mai diverse este, considerăm noi, cea culturală. Modul în care elevii și studenții din România percep astăzi cultura și arta este unul cu un fundament teoretic solid (cel puțin până la cele mai recente curente artistice și literare prezente în programa obligatorie a învățământului pre-universitar, neincluzând în acest fundament orice pregătire de specialitate realizată în învățământul universitar), însă care pare a fi oportun să colonizeze şi zona interacțiunii propriu-zise cu exponenți ai mediului cultural, dat fiind faptul că, din diverse motive, percepția generală asupra acestui mediu pare să îl prezinte deseori ca, hiper-specializat, iar omul de cultură pare a fi privit de către elevi și studenți ca făcând parte dintr-o nişă paralelă ariilor lui de dezvoltare.

 

Program

14-19 mai
Eveniment: INTERNATIONAL WEEK OF LUCIAN BLAGA UNIVERSITY OF SIBIU – INNOVATION AND CREATIVITY IN INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION” (program PDF) Afis Link contact

16 mai
Eveniment: WORKSHOP "INTERNATIONALIZAREA ÎNVATAMÂNTULUI SUPERIOR SI CONTRIBUTIA UNIVERSITATII ÎN DEZVOLTAREA LOCALA SI REGIONALA. GHID DE BUNE PRACTICI"

13 octombrie
Eveniment: Z9FESTIVAL – FESTIVALUL INTERNATIONAL STUDENTESC "ZONA NOUA", EDITIA A IV-A.

Evenimente

International Week of Lucian Blaga University of Sibiu – „Intercultural Dialogue - A Genuine Bridge to Sustainable International Cooperation” 5th edition (program PDF)

Workshop „Internaționalizarea Învățământului Superior și Contribuția Universității în Dezvoltarea Locală și Regională. Ghid de Bune Practici”

Z9Festival – Festivalul Internațional Studențesc „Zona Nouă”, ediția a IV-a.

Contact

Adresă

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bdv. Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu, România

E-mail

dep.externe@ulbsibiu.ro

Telefon
+40 269 210 512