PROGRAM GENERAL
GENERAL PROGRAME / PROGRAMME GÉNÉRAL

MARȚI / TUESDAY - 27.05.2014

10:00 - 10:15 Primirea participanţilor
Reception of the guests / Récéption des participants
10:05 - 11:15 Deschiderea festivă
Official Opening of the Conference / Ouverture de la Conférence

Cuvânt de deschidere - Rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Cuvânt de deschidere Președinte Asociaţia Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar
Cuvânt de deschidere Decanat Facultatea de Drept
11:15 - 11:30 Pauză de cafea
Coffee Break / Pause café
11:30 - 13:30 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière
13:30 - 15:00 Prânz
Lunch /Déjeuner
15:00 - 17:00 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière

MIERCURI / WEDNESDAY - 28.05.2014

09:30 - 11:15 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière
11:15 - 11:45 Pauză de cafea
Coffee Break / Pause café
11:45 - 13:30 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière
13:30 - 15:00 Prânz
Lunch /Déjeuner
15:00 - 17:00 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière

JOI / THURSDAY - 29.05.2014

09:30 - 11:15 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière
11:15 - 11:45 Pauză de cafea
Coffee Break / Pause café
11:45 - 13:30 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière
13:30 - 15:00 Prânz
Lunch /Déjeuner
15:00 - 17:00 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière

VINERI / FRIDAY - 30.05.2014

09:30 - 11:00 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière
11:00 - 11:30 Pauză de cafea
Coffee Break / Pause café
11:30 - 13:30 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière
13:30 - 15:00 Prânz
Lunch /Déjeuner
15:00 - 16:30 Lucrări în plenul conferinţei
Plenary Session/ Session plénière
16:30 - 17:00 Concluzii. Închiderea festivă
Conclusions. Closing of the Conférence
Conclusions. Clôture de la Conférence
17:00 - Program social.

SÂMBĂTĂ / SATURDAY / SAMEDI - 31.05.2014

09:00 Program social. Vizitare obiective de interes pentru participanți.