PROGRAM ȘTIINȚIFIC
SCIENTIFIC PROGRAM / PROGRAMME SCIENTIFIQUE

MARȚI / TUESDAY - 27.05.2014

 
10:15 - 11:15 Deschiderea lucrărilor conferinței
Reception of the guests / Récéption des participants
11:15 - 11:30 Pauză de cafea
Coffee Break / Pause café
11:30 - 13:30 Sesiunea I
Moderator: Dr. ELENA GEORGESCU - Vicepreședinte A.E.D.B.F.- România, Director adj. Banca Națională a României
Prezentări:
 1. GIUSEPPE NAPOLETANO - Banca dˈItalia
  The legal framework of macro-prudential policy in the EU
 2. CRISTINA MOLDOVAN - Banca Centrală Europeană
  The impact of EMIR on central banks
 3. Dr.IANFRED SILBERSTEIN - Banca Națională a României
  Autoritatea de supraveghere bancară și instituția de credit aflată într-o situație precară
 4. Conf.univ.dr. CONSTANTIN DUVAC - Universitatea Română-Americană, cercetător asociat Academia Română - Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”
  Implicațiile Noului Cod penal asupra activității bancare
13:30 - 15:00 Prânz
Lunch /Déjeuner
15:00 - 17:15 Sesiunea a II-a
Moderator: Prof. univ. dr. CĂLINA JUGASTRU - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Decan al Facultății de Drept
Prezentări:
 1. Dr. ELENA GEORGESCU - Dir.adj. Banca Națională a României
  Supravegherea macroprudențială în lumina noilor instrumente europene
 2. ROBBERT PETER OOSTVEEN
  Competitors as Partners? Unforeseen but feasible
 3. RĂZVAN MAZILU - Bancpost S.A.
  Medierea bancară - actualitate și perspective
 4. Drd. ARON SAMU - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
  Strategia băncilor multilaterale de dezvoltare-BIRD și BERD-în România

MIERCURI / WEDNESDAY - 28.05.2014

 
09:30 - 11:15 Sesiunea a III-a
Moderator: Conf.univ.dr. CARMEN ADRIANA GHEORGHE - Universitatea „Transilvania” Brașov, Facultatea de Drept
Prezentări:
 1. ROSANNE NOTARO - Federal Reserve Bank of New York
  Overview of the Federal Reserve’s Enhanced Prudential Standards Rule
 2. IVAN STOYANOV - Bulgarian National Bank
  Basic Characteristics of The New Bulgarian Law and Consumer Credit of 2010 - and of the Amendments to this Law of 2014
 3. Conf.univ.dr.CRISTINA ONEȚ - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
  Autoritatea de supraveghere financiară între necesitate, oportunitate și realitate
 4. RĂZVAN NICOLAE MARINESCU, OVIDIU UTMA - Bancpost S.A.
  Euroipoteca-necesitate în sistemul european bancar
11:15 - 11:30 Pauză de cafea
Coffee Break / Pause café
11:30 - 13:30 Sesiunea a IV-a
Moderator: Conf.univ.dr. CRISTINA ONEȚ - Universitatea ʺLucian Blagaʺ din Sibiu, Facultatea de Drept
Prezentări:
 1. Prof.univ.dr. LUCIAN SĂULEANU - Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe sociale.
  Adunarea generală a acționarilor băncilor. Repere jurisprudențiale și doctrinare
 2. Prof.univ. dr. Rainer Kulms - Max Planck Institute for Comparative and International Private Law
  Bitcoin - A Digital Currency between Private Ordering and Regulatory Intervention
 3. Prof.univ.dr. JOSE CARLOS LAGUNA de PAZ - Universitatea din Valladolid
  The European Banking Union: controversial issues
 4. MONICA BERINDEAN - Banca Transilvania, Cluj-Napoca
  Clauzele abuzive prin prisma legislației europene în contractele de credite pentru consumatori
13:30 - 15:00 Prânz
Lunch /Déjeuner
15:00 - 17:15 Sesiunea a V-a
Moderator: Prof.univ.dr. LUCIAN SĂULEANU - Președinte AEDBF - România, Sucursala Craiova
Prezentări:
 1. VANGEL SPIROV - Piraeus Bank - Bulgaria
  Unfair terms in consumer contracts. Court practice of the Court of Justice
 2. IULIA DĂNILĂ
  - Noi atribuții ale Băncii Centrale Europene în cadrul Uniunii Bancare Europene
 3. ANCA HRISOV
  - EGRC - Etica, guvernanța/Structura de organizare, risc și conformitate - Principiile de succes pentru o activitate bancară, pe termen lung (o viziune integrată)
 4. Asist.univ.dr. ALEXANDRA RUSU - Universitatea ʺLucian Blagaʺ din Sibiu, Facultatea de Drept
  Creditul ipotecar: tendințe la nivel european

JOI / THURSDAY - 29.05.2014

 
09:30 - 11:15 Sesiunea a VI-a
Moderator: ANCA HRISOV - Secretar general al AEDBF - România
Prezentări:
 1. MINI KUTTYKRISHNAN - Reserve Bank of India
 2. Conf.univ.dr.LUCIAN BERCEA - Universitatea de Vest Timișoara, Decanul Facultății de Drept
  Cum citește judecătorul român jurisprudența CEJ în materia clauzelor abuzive? Implicații bancare (How does the Romanian judge read the ECJ case law on unfair terms? Banking implications)
 3. CRISTINA NAN - Banca Comercială Carpatica
  Modalități de eludare a drepturilor creditorilor de către debitorii în insolvență
 4. SORIN LUCIAN MANOLACHE - Bancpost S.A.
  Tendințe europene în materia protecției consumatorilor
 5. DANA GANEA - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului
  Tendințe actuale în reglementările privind creditul de consum. Perspectiva ANPC
11:15 - 11:30 Pauză de cafea
Coffee Break / Pause café
11:30 - 13:30 Sesiunea a VII-a
Moderator: Conf.univ.dr. LUCIAN BERCEA - Universitatea de Vest Timișoara, Decan al Facultății de Drept, Președinte AEDBF-România, Sucursala Timișoara
Prezentări:
 1. ULRIKE GȌTZ - Banque Centrale de Luxembourg
  National, European and Other Countries Legislative Process: The new EU economic governance framework
 2. JONATHAN MAPHOSA - South African Reserve Bank
  Investment Services and Regulated Markets
 3. Av.RADU RIZOIU - Societate civilă de avocați Rizoiu și Asociații
  Concursul între ipoteca mobiliară și ipoteca imobiliară în Noul Cod civil
 4. Dr.IANFRED SILBERSTEIN - Banca Națională a României
  Noutăți în modificarea cadrului legislative al instituțiilor de credit, cu privire la dispozițiile cu character principial, introduce prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2013
 5. VASILE BLEOTU
  Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
13:30 - 15:00 Prânz
Lunch /Déjeuner
15:00 - 17:15 Sesiunea a VIII-a
Moderator: Asist. univ. dr. ALEXANDRA RUSU - Universitatea ʺLucian Blagaʺ din Sibiu, Facultatea de Drept
Prezentări:
 1. YASIN KIL - Central Bank of the Republic of Turkey
  Payment Services and Electronic Money
 2. Av.MARIUS VLADU - SPARL Rădulescu, Costinescu, Mușoi
  Comentarii privind hotărârea Curții de Justiție a UE în cauza nr.C-26/13
 3. Conf.univ.dr. CARMEN ADRIANA GHEORGHE - Universitatea ʺTransilvaniaʺ Brașov, Facultatea de Drept
  Întărirea disciplinei și transparenței în domeniul tranzacțiilor financiare derivate OTC conform EMIR: problematici curente
 4. IONUȚ CRISTIAN TITA - BRD Societe Generale
  Noutăți în modificarea cadrului legislative al instituțiilor de credit, cu privire la dispozițiile cu character principial, introduce prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113/2013
 5. MELANYA ENACHE - Unicredit Țiriac Bank S.A.
  Directiva UE privind redresarea şi rezoluţia bancară

VINERI / FRIDAY - 30.05.2014

 
09:30 - 11:15 Sesiunea a IX-a
Moderator: Av.ROXANA MUȘOI - Membru al Comitetului director AEDBF România
Prezentări:
 1. BERND KRAUSKOPF - Deutsche Bundesbank
  Unconventional matters of the Eurosystem in the light of the jurisprudence of the German Federal Constitutional Court
 2. Av.ELENA IACOB - Managing Associate Zamfirescu, Racoți & Partners
  Capcane juridice în activitatea bancară : completarea biletelor la ordin în alb; girul fără obligo; natura transferului de creanțe în operațiunile de factoring
 3. Prof.univ.dr.ION TURCU - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca - Facultatea de Drept
  Falimentele bancare sunt o fatalitate?
 4. Dr.SERGIU GOLUB - Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca - Facultatea de Drept
  Fiducia - regina garanțiilor bancare?
11:00 - 11:30 Pauză de cafea
Coffee Break / Pause café
11:30 - 13:30 Sesiunea a X-a
Moderator: Av.STAN TÂRNOVEANU - Membru al Consiliului director al AEDBF - România
Prezentări:
 1. BLANCA GRANDE - Banco de España
  The Sanctioning Regime in the Single Supervisory Mechanism (SSM)
 2. Av.ROXANA MUȘOI - avocat asociat SPARL Rădulescu, Costinescu, Mușoi
  Observații pe marginea propunerii de modificare a Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
 3. BOGDAN BICICĂ - Banca Românească S.A.
  Câteva modificări aduse de Noul Cod al Insolvenței
 4. Conf.univ.dr. RADA POSTOLACHE - Universitatea ʺValahiaʺ Târgoviște
  Atragerea de fonduri de la public în reglementarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006
 5. Av.SIMONA PETRIȘOR - Societate civilă de avocați Bondoc și Asociații
  Restructurarea activității bancare prin transfer de activitate
13:30 - 14:00 Concluzii. Închiderea festivă
Conclusions. Closing of the Conférence
Conclusions. Clôture de la Conférence
PROGRAM SOCIAL CULTURAL

SÂMBĂTĂ / SATURDAY / SAMEDI - 31.05.2014

 
09:00 Program social cultural. Vizitare obiective de interes pentru participanți.