+40 (0269) 233 295

ARHIVA CONFERINTE

30

Oct, 2015

Actualităţi şi perspective în legislaţia muncii

By: | Tags: , , | Comments: 0

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
DREPTUL MUNCII – ediția a V-a
Sibiu, 30 OCTOMBRIE 2015

Actualităţi şi perspective în legislaţia muncii

Organizator: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Tema: „Actualități și perspective în legislația muncii”

Volum: „Actualități și perspective în legislația muncii”

Editura Universul Juridic, București, ISBN 978-606-673-831-6, editori volum: conf.univ.dr. Marioara Țichindelean,lector univ.dr. Monica Gheorghe

 

COMITET ŞTIINŢIFIC ŞI DE ORGANIZARE

Dr.H.C. Şerban Beligrădeanu, Redactor-şef Revista „Dreptul”

Prof.univ.dr. Călina Jugastru, decanul Facultăţii de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr. H.C. Ion Leş, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ. emerit dr. Ion Traian Ştefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Claudia-Ana Costea, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof.univ.dr. Vlad Barbu, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea, rector Universitatea Ecologică din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Ovidiu Ţinca, Facultatea de Drept, Universitatea „Agora” din Oradea

Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Lector univ.dr. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

PROGRAM

 

Vineri, 30 octombrie 2015, Facultatea de Drept

08.45 – 09.00 – Primirea invitaților – Consiliul Facultăţii de drept, etaj 1, sala 111

09.00 – 09.30 – Deschiderea Conferinţei – Aula Magna

09.30 – 11.30 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori:       Prof.univ.dr. Ion Traian Ștefănescu

                              Prof.univ.dr. Ovidiu Ținca

                                Conf.univ.dr. Marioara Țichindelean

 

1.Univ.emerit dr. Ion Traian Ștefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru fondator „Revista română de dreptul muncii”

 • Considerații referitoare la rolul sindicatelor și al reprezentaților angajaților în desfășurarea raporturilor de muncă

2. Univ.dr. Ovidiu Ținca, Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept

 • Comentarii în legătură cu interpretarea unor dispoziții legale privind concediul parental

3. Univ.dr. Alexandru Athanasiu, asist.univ.dr. Ana-Maria Vlăsceanu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

 • Constituționalitate versus neconstituționalitate în jurisprudența Curții Constituționale. Examen critic al Deciziei nr. 279/2015

4. Univ.dr. Alexandru Țiclea, Rector Universitatea Ecologică din Bucureşti, Director-fondator „Revista română de dreptul muncii”, avocat – Baroul Bucureşti

 • Aplicabilitatea termenului de 6 luni prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. e) din Codul muncii

5. Univ.dr.Magda Volonciu, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, avocat – Baroul București

 • Unele aspecte privind concedierea colectivă: privire specială asupra concedierii în cazul societății aflate în procedura de insolvență

6. Univ.dr. Gabriel Uluitu, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti

 • Posibilități de interpretare a art. 38 din Codul muncii din perspectiva realităților raporturilor juridice de muncă

7. Univ. dr. Dana Moțiu, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

 • Aspecte practice privind contractul individual de muncă

8. Dr. Veronica Voinescu, lector univ.dr. Irina Sorica, Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București

 • Aspecte practice privind concedierea salariaților pentru inaptitudine fizică și/sau psihică

9. Lector univ.dr. Traian Tunsoiu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

 • Aplicabilitatea criteriului realizării obiectivelor de performanță în cazul concedierii pentru motive care nu țin de persoana salariatului

10. Univ.dr. Radu Pătru, Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Drept

 • Interpretarea corectă a obligației legale de fidelitate a salariatului față de angajator

11. Univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul de Drept

 • Reflecții privind contractul cu fracțiune de normă

12. Univ.dr. Marioara Țichindelean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 • Transformarea contractului de muncă pe fracțiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului

11.30 – 12.00 – Pauză

12.00 – 14.00 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori:       Conf.univ.dr. Gabriel Aurelian Uluitu

                              Conf.univ.dr. Brîndușa Vartolomei

                              Lector univ.dr. Monica Gheorghe

13. Lector univ.dr. Felicia Roșioru, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

 • Restricții privind munca prin agent de muncă temporară

14. Univ.dr. Brîndușa Vartolomei, Academia de Studii Economice din Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti

 • Considerații privind legea aplicabilă contractului individual de muncă cu element de extraneitate

15. Univ.dr. Luminița Dima, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat – Baroul Bucureşti

 • Dreptul la remunerație al salariaților detașați în cadrul prestării serviciilor transnaționale

16. Lector univ.dr. Septimiu Panainte, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 • Consideraţii privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator [art. 52 alin. (2) din Codul muncii]

17. Univ.dr. Carmen Nenu, Universitatea din Pitești, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat – Baroul Argeș

 • Munca nedeclarată: aspecte normative, administrative și judiciare

18. Lector univ.dr. Monica Gheorghe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 • Timpul de muncă. Realități și perspective.

19. Inspector-șef Szombatfalvi – Török Francisc, Inspectoratul teritorial de muncă Sibiu

 • Provocările pieței muncii și ale mediului de muncă în societatea post-industrială

14.00– 15.30 – Pauză: prânz la restaurantul Pensiunii Rubin

15.30 – 18.00 – Prelegeri şi dezbateri – Facultatea de Drept, etaj 1, sala 101

Moderatori:       Conf.univ.dr. Luminița Dima

                             Conf.univ.dr. Carmen Nenu

                                Lector univ.dr. Felicia Roșioru

20. Univ.dr. Radu Răzvan Popescu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, avocat – Baroul București

 • Impactul flexisecurităţii şi al mobicationului asupra legislației muncii din România

21. Univ.dr. Laura-Maria Crăciunean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 • Impactul crizei economice asupra drepturilor economice și sociale: răspunsul Curții Europene a Drepturilor Omului

22. Lector univ.dr. Emanuel Tăvală, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 • Când expresia religioasă crează un mediu de muncă ostil. Direcţii europene vis-a-vis de libertatea religioasă la locul de muncă

23. Lector univ.dr. Ana Suciu-Mocanu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 • Reorganizarea instituției publice – temei al eliberării din funcția publică

24. Univ.dr. Mara Ioan, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, Facultatea de Drept

 • Răspunderea disciplinară a polițiștilor

25. Univ.dr. Roxana Radu, Universitatea din Craiova Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

 • Considerații privind răspunderea salariaților în materie de sănătate și securitate în muncă

26. Univ.dr. Lavinia Onica-Chipea, lector univ.dr. Cîrmaciu Diana, Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

 • Scurte considerații privind reglementarea actuală a activității de control realizată de Inspectoratele Teritoriale de Muncă

27. Lector univ.dr. Lucia Costiug, Universitatea „Avram Iancu” din Cluj, avocat – Baroul București

 • Contractul individual de muncă al cadrelor didactice din învățământul superior: aspecte teoretice și practice

18.00             – Concluzii. Închiderea Conferinţei.

You must be logged in to post a comment.