+40 (0269) 233 295

ARHIVA CONFERINTE

1

Nov, 2017

Forme ale răspunderii juridice aplicabile în dreptul muncii

By: | Tags: , , | Comments: 0

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
DREPTUL MUNCII – ediția a VII-a
Sibiu, 10 NOIEMBRIE 2017

COMITET ŞTIINŢIFIC ŞI DE ORGANIZARE

Prof.univ. emerit dr. Ion Traian Ştefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Claudia-Ana Costea, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea, rector Universitatea Ecologică din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Ovidiu Ţinca, Facultatea de Drept, Universitatea „Agora” din Oradea

Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Prof.univ.dr. Radu-Gheorghe Geamănu, decanul Facultății de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr. Marioara Ţichindelean, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Conf.univ.dr. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

PROGRAM

Vineri, 10 noiembrie 2017, Facultatea de Drept

08.45 – 09.00 – Primirea invitaților – Consiliul Facultăţii de drept, etaj 1, sala 111

09.00 – 09.15 – Deschiderea Conferinţei – Aula Magna

09.15 – 12.30 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori: Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu
Prof.univ.dr. Magda Volonciu

1. Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, avocat – Baroul București

 • Acordarea daunelor morale. Limita dintre daunele materiale și daunele morale

2. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Cât de eficiente sunt mijloacele punitive în lupta împotriva muncii nedeclarate?

3. Prof.univ.dr. Ovidiu Ținca, Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea deDrept

 • Observații referitoare la modificarea de către angajator a contractului individual de muncă prin mutarea sediului unității într-o altă localitate

4. Prof.univ.emerit dr. Ion Traian Ștefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru fondator „Revista română de dreptul muncii”

 • Repere practice cu privire la cercetarea disciplinară prealabilă

5. Conf.univ.dr. Gabriel Uluitu, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti

 • Descrierea abaterii disciplinare – condiție esențială de validitate a deciziei de sancționare disciplinară

6. dr. Veronica Voinescu, avocat – Baroul București

 • Considerații privind Decizia Curții Constituționale nr. 457/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

7. Conf. univ.dr. Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Decanul Facultății de Drept

 • Poate exprima art. 61 lit. b) din Codul muncii o dimensiune sancționatorie?

8. Conf. univ.dr. Felicia Roșioru, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

 • Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice

12.30 – 13.00 – Pauză

13.00 – 15.00 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori: Conf. univ.dr. Felicia Roșioru
Conf.univ.dr. Septimiu Panainte
Conf.univ.dr. Gabriel Aurelian Uluitu

9. Prof.univ.dr. Marioara Țichindelean, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 • Obligația de restituire, formă a răspunderii patrimoniale

10. Lector univ.dr. Irina Sorică, Facultea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, avocat- Baroul București

 • Considerații de ordin teoretic și practic referitoare la nota de constatare și evaluare a pagubei reglementată de art. 254 alin. (3) din Codul muncii

11. Conf.univ.dr. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 • Considerații referitoare la reglementarea și acordarea daunelor morale

12. Lector univ.dr. Radu Gheorghe Florian, Universitatea „Agora” din Oradea

 • Efectele forței majore și a cazului fortuit în angajarea răspunderii patrimoniale

13. Conf.univ.dr. Carmen Nenu, Facultatea de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești, avocat – Baroul Argeș

 • Modificarea Codului muncii în materia răspunderii contravenționale a angajatorului, între necesitate normativă și realitate socială

14. Conf.univ.dr. Radu Răzvan Popescu, Facultatea de Administrație Publică, SNSPA București, avocat – Baroul București

 • Impactul dezincriminării art. 264 alin. (4) din Codul muncii asupra muncii nedeclarate

15. Inspector-șef Szombatfalvi – Török Francisc, Inspectoratul teritorial de muncă Sibiu

 • Provocări legislative în lumea schimbătoare a muncii

16. Lector univ.dr. Ana Mocanu-Suciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 • Conflictul de interese

15.00– 16.00 – Pauză: prânz la restaurantul Pensiunii Rubin

16.00 – 18.30 – Prelegeri şi dezbateri – sala 101

Moderatori: Prof.univ.dr. Marioara Țichindelean
Conf.univ.dr. Monica Gheorghe
Conf.univ.dr. Carmen Nenu

17. Lector univ.dr. Loredana Doseanu, Universitatea „Agora” din Oradea, judecător Tribunalul Bihor

 • Considerații asupra răspunderii patrimoniale și disciplinare a salariatului – prejudiciul cauzat angajatorului atrage răspunderea patrimonială, nu pe cea disciplinară

18. Lector univ.dr. Traian Tunsoiu, Facultatea de Drept, Universitatea din București

 • Răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice

19. Conf.univ.dr. Lavinia Onica Chipea, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea

 • Câteva considerații privind necesitatea incriminării fenomenului de mobbing în legislația românească

20. Lector univ.dr. Diana Cîrmaciu, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea

 • Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat

21. Conf.univ.dr. Roxana Cristina Radu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

 • Câteva considerații privind răspunderea celor care reprezintă interesele salariaților în raporturile colective de muncă

18.30 – 19.00 – Concluzii. Închiderea Conferinţei.

You must be logged in to post a comment.