+40 (0269) 233 295

ARHIVA CONFERINTE

10

Oct, 2014

Propuneri de lege ferenda privind perfecţionarea legislaţiei muncii din România

By: | Tags: , , | Comments: 0

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
DREPTUL MUNCII – ediția a V-a
Sibiu, 10 OCTOMBRIE 2014

Propuneri de lege ferenda privind perfecţionarea legislaţiei muncii din România

 

COMITET ŞTIINŢIFIC ŞI DE ORGANIZARE

Dr.H.C. Şerban Beligrădeanu, Redactor-şef Revista „Dreptul”

Prof.univ.dr. Călina Jugastru, decanul Facultăţii de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr. H.C. Ion Leş, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr. Ion Traian Ştefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Claudia-Ana Costea, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof.univ.dr. Vlad Barbu, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea, rector Universitatea Ecologică din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Ovidiu Ţinca, Facultatea de Drept, Universitatea „Agora” din Oradea

Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean, Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Lector univ.dr. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

 

PROGRAM

 

Vineri, 10 octombrie 2014, Facultatea de Drept

08.30 – 09.00 – Primirea invitaților – sala de Consiliu a Facultăţii

09.00 – 09.30 – Deschiderea Conferinţei – Aula Magna

09.30 – 11.00 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

                     Moderator: Lector univ.dr. Monica Gheorghe

1. Prof.univ.dr. O. Ținca  , Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept

 • Opinii privind interpretarea noțiunii de salariat prin prisma dreptului Uniunii Europene

2. Prof.univ.emerit dr. Ion Traian Ștefănescu , Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru fondator „Revista română de dreptul muncii”

 • Reglementarea muncii personalului casnic – un imperativ de actualitate certă

3. Prof.univ.dr. Alexandru Țiclea , Rector Universitatea Ecologică din Bucureşti, Director-fondator „Revista română de dreptul muncii”, avocat – Baroul Bucureşti

 • Particularități ale contractelor de muncă temporară

4. Dr.H.C. Șerban Beligrădeanu, redactor-șef Revista ”Dreptul”

 • Înțelesul, sfera de aplicare și efectele măsurilor ”denunțării” sau ”desfacerii” contractelor de muncă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar reglementate prin art. 123 din Legea nr. 185/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

11.00– 11.30 – Pauză

11.30 – 13.00 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori: Conf.univ.dr. Gabriel Aurelian Uluitu
                         Lector univ.dr. Ștefan Naubauer

5. Av. Dr. Veronica Voinescu – Propuneri de lege ferenda privind concedierea salariaților, avocat Baroul București

6. Lector univ.dr. Felicia Roșioru, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

 • Nulitatea deciziei de concediere,

7. Conf.univ.dr. Gabriel Uluitu – Soluții posibile în cazul anulării de către instanța de judecată a deciziei de concediere a salariatului, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti

8. Drd. Olimpia-Monica Matias – Comparație între concedierea întemeiată pe prevederile art. 61 lit. b Codul muncii înainte și după intrarea în vigoare a noului Codul de procedură penală. Diferențe între Codul muncii român și Codul muncii francez, judecător Tribunalul Timiș

9. Lector univ.dr. Ștefan Naubauer – Regimul juridic aplicabil încetării raportului de muncă în cazul continuării activității salariatului la același angajator după data îndeplinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat Baroul Bucureşti

10. Lector univ.dr. Monica Gheorghe – Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor referitoare la raporturile de muncă din Codul muncii, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

13.00– 15.00 – Pauză: prânz la restaurantul Pensiunii Rubin

15.00 – 17.00 – Prelegeri şi dezbateri

Moderatori: Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu
                        Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean
                       Conf.univ.dr. Brândușa Vartolomei

11. Lector univ.drd. Lucia Costiug Universitatea ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca, Facultatea de Administrație și Științe Economice, avocat – Baroul Cluj

 • Aspecte privind precaritatea contractului de muncă pe durată determinată,

12. Conf.univ.dr. Vartolomei Brândușa, Academia de Studii Economice din Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti

 • Considerații critice și propuneri de lege ferenda cu privire la corelația dintre dispozițiile izvoarelor specifice de drept al muncii

13. Lector univ.dr. Ana Vidat , Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Aspecte privind executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii)

14. Conf.univ.dr. Marioara Țichindelean, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, judecător Tribunalul Sibiu

 • Propuneri de lege ferenda privind perioada de probă

15. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Unele propuneri de lege ferenda privind reglementarea suspendării contractului individual de muncă

16. Conf.univ.dr. Carmen Nenu, Universitatea din Pitești, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat – Baroul Argeș

 • Aspecte teoretice și practice privind reglementarea timpului de muncă

17. Conf.univ.dr. Luminița Dima, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, avocat NNDKP Bucureşti

 • Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului de întreprindere – câteva propuneri de lege ferenda

18. Conf.univ.dr. Radu Răzvan Popescu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, avocat – Baroul București

 • Raportul dintre contractul individual de muncă și contractul civil de prestări servicii

17.00-17.30 – Pauză

17.30-19.00 – Prelegeri şi dezbateri

Moderatori: Conf.univ.dr. Luminița-Elena Dima
                       Conf.univ.dr. Carmen Nenu

19. Prof.univ.dr. Alexandru Athanasiu, drd. Anamaria Vlăsceanu, Universitatea din București, Facultatea de Drept

 • Propuneri de lege ferenda cu privire la negocierile colective și conflictele de muncă

20. Lector univ.dr. Traian Tunsoiu, Universitatea din București, Facultatea de Drept

 • Reprezentativitatea organizațiilor sindicale.Propuneri de lege ferenda

21. Lector univ.dr. Irina Sorica, Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București

 • Propuneri de lege ferenda privind unele reglementări cuprinse în Legea nr. 62/2011

22. Asist.univ.dr. Radu Pătru, Universitatea ”Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Drept

 • Clarificări necesare, doctrinare și legale cu privire la art. 153 din Legea nr. 62/2011 (a dialogului social)

23. Drd. Medei Florentina Camelia, Universitatea din București, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București

 • Statutul juridic al sportivului în dreptul muncii. Propuneri de lege ferenda

24. Conf.univ.dr. Lavinia Onica-Chipea, Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

 • Integrarea socială prin muncă a grupurilor vulnerabile. Aspecte de drept intern și drept comparat

19.00 – Concluzii. Închiderea Conferinţei.

You must be logged in to post a comment.