+40 (0269) 233 295

ARHIVA CONFERINTE

1

Oct, 2018

Dreptul muncii: trecut, prezent și perspective

By: | Tags: , , | Comments: 0

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
DREPTUL MUNCII – ediția a VIII-a
Sibiu, 19 OCTOMBRIE 2018

Dreptul muncii: trecut, prezent şi perspective

 

PROGRAM

Vineri, 19 octombrie 2018, Facultatea de Drept

 • 08.45 – 09.00 – Primirea invitaților – sala de Consiliu a Facultăţii
 • 09.00 – 09.30 – Deschiderea Conferinţei – Aula Magna
 • 09.30 – 11.30 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderator:        Prof.univ.dr. Magda Volonciu

                              Conf.univ.dr.Monica Gheorghe

 1. Univ.emerit dr. Ion Traian Ștefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru fondator „Revista română de dreptul muncii”
   • Momente esențiale în reglementarea raporturilor de muncă între 1918-2018
 1. Univ.dr. Alexandru Athanasiu, Universitatea din București, Facultatea de Drept
   • Autonomia dreptului muncii
 1. Univ.dr.Marioara Țichindelean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept; Prof.univ.dr. Ovidiu Ținca, Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept
   • Dreptul muncii în Transilvania
 1. Univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice
   • Relația dintre lege și contractul colectiv de muncă. Opțiuni ale legiuitorului român.
 1. Univ.dr. Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Decanul Facultății de Drept
   • O abordare diferențială a dreptului muncii din spațiul românesc: câteva variabile

11.30 – 12.00 – Pauză

12.00 – 14.00 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori: Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu

                          Prof.univ.dr. Luminița Dima

 

 1. Univ.dr. Magda Volonciu, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București
   • Unele aspecte privind încetarea de drept și prin acordul părților a contractului individual de muncă
 1. Univ. dr. Luiza – Corina Lungu, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București
   • Unele aspecte privind încetarea contractelor individuale de muncă ale lucrătorilor străini din spațiul Non- UE
 1. Univ.dr. Ana-Maria Vlăsceanu, Universitatea din București, Facultatea de Drept
 2. Mădălina Iordache , avocat- Baroul București
   • Dreptul medicilor prevăzuți la art. 391 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății de a continua activitatea după îndeplinirea condițiilor de pensionare: între teorie și practică
 1. Univ.dr. Nicolae Voiculescu, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Drept

Asist.univ.dr. Maria Beatrice Barna, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, Facultatea de Drept

   • Participarea lucrătorilor la luarea deciziei în întreprindere
 1. Univ.dr. Ovidiu Ținca, Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept
   • Comentarii referitoare la obligația angajatorului de a-l informa pe salariat asupra condițiilor de muncă

14.00 – 15.30 – Pauză: prânz la restaurantul Pensiunii Rubin

15.30 – 19.00 – Prelegeri şi dezbateri – sala 101

Moderatori:       Conf.univ.dr. Felicia Roșioru     

                               Conf.univ.dr. Septimiu Panainte

                               Conf.univ.dr. Aurelian-Gabriel Uluitu

 1. Univ.dr. Felicia Roșioru, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept
   • Prezent și perspective în detașarea europeană
 1. Univ.dr. Carmen Nenu, Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept,    avocat – Baroul Argeș
   • Prestarea muncii sub autoritatea angajatorului, între reglementare normativă și realitate socială
 1. Veronica Voinescu, avocat – Baroul București

Lector univ.dr. Irina Sorica, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de Drept

   • Aspecte privind forma scrisă a contractului individual de muncă
 1. Univ.dr. Dan Țop, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Drept și Științe Adminstrative

dr.Marius Mihalachioiu, asistent judiciar la Tribunalul Dâmbovița

   • Internshipul, un contract de muncă de tip particular?
 1. Univ.dr. Luminița Dima, Universitatea din București, Facultatea de Drept
   • Noi forme și modalități de prestare a muncii în Uniunea Europeană și perspectiva utilizării lor în România
 1. Univ.dr. Monica Gheorghe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
   • Munca prestată prin utilizarea unei platforme digitale. Realități și perspective
 1. Univ.dr. Brîndușa Vartolomei-Teleoacă, Academia de Studii Economice
   • Considerații privind activitatea de telemuncă

Moderatori:       Prof.univ.dr. Brândușa Vartolomei-Teleoacă

                              Conf.univ.dr. Carmen Nenu

                              Lector univ.dr. Traian Tunsoiu

 1. Lector univ.dr. Traian Tunsoiu, Universitatea din București, Facultatea de Drept
   • Concediul de acomodare reglementat de Legea 273/2004 privind procedura adopției
 1. Lector univ.dr. Radu Gheorghe Florian,  Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept
   • Evoluţia istorică a răspunderii pentru prejudicii cauzate în cadrul raporturilor juridice de muncă
 1. Univ.dr. Aurelian-Gabriel Uluitu, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Facultatea de drept, avocat – Baroul București
   • Răspunderea reparatorie a părților contractului individual de muncă. Evoluție și perspective
 1. Avocat drd. Alice Dobrinoiu
   • Respectarea dreptului la viață privată în cadrul raporturilor de muncă – monitorizarea salariaților
 1. Univ.dr. Marioara Țichindelean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
   • Mobbing-ul organizațional între teorie și practică
 1. Lector univ.dr. Ana Mocanu-Suciu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept
   • Hărțiurea la locul de muncă
 1. Univ.dr. Radu Răzvan Popescu, Facultatea de Administrație Publică,     SNSPA București, avocat – Baroul București
   • Tele-munca – aspecte practice controversate și jurisprudență europeană
 1. Lector univ.dr. Doseanu Loredana Steliana Universitatea  „Agora” din Oradea,   judecător – Curtea de Apel Oradea,

Asist.univ.dr. Doseanu Răzvan Viorel, Universitatea  „Agora” din Oradea,  avocat – Baroul Bihor

   • Controlul și sancționarea concedierii efectuată in mod netemeinic
 1. Univ.dr. Lavinia Onica-Chipea, lector univ. dr. Cîrmaciu Diana, Universitatea din Oradea
   • Câteva considerații privind efectele aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în planul relațiilor de muncă

19.00-19.30 – Concluzii. Închiderea Conferinţei.

You must be logged in to post a comment.