+40 (0269) 233 295

ARHIVA CONFERINTE

1

Oct, 2016

Soluții normative sau jurisprudențiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice de muncă

By: | Tags: , | Comments: 0

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
DREPTUL MUNCII – ediția a VI-a
Sibiu, 28 OCTOMBRIE 2016

„Soluţii normative sau jurisprudenţiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice de muncă”

 

Organizator: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Conferința Națională de Dreptul Muncii, ediția a VI-a, 28 octombrie 2016

Tema: „Soluții normative sau jurisprudențiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice de muncă”

Volum:„Soluții normative sau jurisprudențiale criticabile prin prisma specificului raporturilor juridice de muncă”

Editura Universul Juridic, București, ISBN 978-606-39-0057-0, editori volum: prof.univ.dr. Marioara Țichindelean, conf.univ.dr. Monica Gheorghe

 

COMITET ŞTIINŢIFIC ŞI DE ORGANIZARE

Dr.H.C. Şerban Beligrădeanu, Redactor-şef Revista „Dreptul”

Prof.univ.dr. H.C. Ion Leş, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ. emerit dr. Ion Traian Ştefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Claudia-Ana Costea, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof.univ.dr. Vlad Barbu, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea, rector Universitatea Ecologică din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Ovidiu Ţinca, Facultatea de Drept, Universitatea „Agora” din Oradea

Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Prof.univ.dr. Radu-Gheorghe Geamănu, decanul Facultății de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Lector univ.dr. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

PROGRAM

Vineri, 28 octombrie 2016, Facultatea de Drept

 

08.45 – 09.00 – Primirea invitaților – Consiliul Facultăţii de drept, etaj 1, sala 111
09.00 – 09.30 – Deschiderea Conferinţei – Aula Magna
09.30 – 11.30 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori: Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu
Lector univ.dr. Monica Gheorghe

1. Prof.univ.emerit dr. Ion Traian Ștefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti, membru fondator „Revista română de dreptul muncii”

 • Câteva soluții criticabile din practica judecătorească referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă

2. Prof.univ.dr. Alexandru Athanasiu, Universitatea din București, Facultatea de Drept

 •  O soluție fals solomonică? Reflecții pe marginea Deciziei nr. 956/2012 a Curții Constituționale privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 149 și art. 151 din Legea nr. 263/2010

3. Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Universitatea „Titu Maiorescu” din București, avocat – Baroul București

 • Efectele dispozițiilor de protecție cuprinse în O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

4. Prof.univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

 •  Provocări ale sindicalismului românesc actual

11.30 – 12.00 – Pauză
12.00 – 14.00 – Prelegeri şi dezbateri – Aula Magna

Moderatori: Prof.univ.dr. Magda Volonciu
Conf. univ.dr. Marioara Țichindelean

5. Lector univ.dr. Septimiu Panainte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Decanul Facultății de Drept

 • Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii.

6. Prof.univ.dr. Ovidiu Ținca, Universitatea „Agora” din Oradea, Facultatea de Drept

 • Comentarii referitoare la modificarea prin acordul părților a unor clauze din contractul individual de muncă

7. Lector univ.dr. Felicia Roșioru, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

 •  Salariatul – un concept european?

8. Inspector-șef Szombatfalvi – Török Francisc, Inspectoratul teritorial de muncă Sibiu

 • Provocări legislative în lumea schimbătoare a muncii

9. Conf.univ.dr. Luminița Dima, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat – Baroul Bucureşti

 • Soluții jurisprudențiale în domeniul clauzelor de neconcurență

10. Conf.univ.dr. Carmen Nenu, Universitatea din Pitești, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat – Baroul Argeș

 • Perioada de probă. Aprecieri critice asupra unor opinii jurisprudențiale

11. Drd. Alexandru Mihai Ionașcu, Universitatea din București, Facultatea de Drept

 • Agentul de muncă temporară

12. av.dr. Veronica Voinescu, lector univ.dr. Irina Sorica, Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Facultatea de Drept, avocat – Baroul București

 • Aspecte practice privind modificarea contractului individual de muncă în cazul personalului bugetar

14.00– 15.30 – Pauză: prânz la restaurantul Pensiunii Rubin
15.30 – 20.30 – Prelegeri şi dezbateri – Facultatea de Drept, etaj 1, sala 101

Moderatori: Lector univ.dr. Felicia Roșioru
Lector univ.dr. Septimiu Panainte

13. Conf.univ.dr. Gabriel Uluitu, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti, avocat – Baroul Bucureşti

 • Soluții eronate ale instanțelor referitoare la modalitatea de executare a dispozitivului unor hotărâri judecătorești pronunțate în soluționarea litigiilor de muncă

14. Lector univ.dr. Traian Tunsoiu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

 • Aplicarea prevederilor art. 56 lit. f) din Codul muncii, în situația în care pedeapsa privativă de libertate se execută cu suspendare

15. Lector univ. dr. Loredana Doseanu, Universitatea Agora din Oradea

 • Încetarea de drept a contractului individual de muncă în ipoteza art. 80 alin. (3) din Codul muncii

16. Asist.univ.dr. Ana-Maria Vlăsceanu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, avocat – Baroul Bucureşti

 • Menținerea drepturilor salariale în cazul transferului de întreprinderi: între rigiditate și flexibilitate

17. Lector univ.dr. Monica Gheorghe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 • Considerente privind unele discrepanțe între viziunea asupra concedierii colective existente în legislația internă și normele europene și jurisprudența CJUE în materie

18. Lector univ. dr. Radu Gheorghe Florian, Universitatea Agora din Oradea

 • Revocarea deciziei de concediere. Natura juridică. Efecte.

19. Conf.univ.dr. Marioara Țichindelean, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 • Discuții privind competența teritorială a instanțelor judecătorești în soluționarea conflictelor individuale de muncă ale magistraților, asistenților judiciari și grefierilor

20. Drd. Cosmin Dorel Andreica, Universitatea din București, Facultatea de Drept

 • Rolul și importanța Oficiului de mediere și arbitraj al conflictelor colective de muncă

21. Drd. Georgiana Enache, Universitatea din București, Facultatea de Drept

 • Participarea salariaților la procesul decizional. Cazul societății europene

Moderatori: Conf. univ.dr. Carmen Nenu
Conf. univ.dr. Gabriel Aurelian Uluitu

22. Asist.univ.dr. Radu Pătru, Academia de Studii Economice din București, Departamentul de Drept

 • Observații critice și propuneri de lege ferenda în materia răspunderii disciplinare a salariaților

23. Conf.univ.dr. Radu Răzvan Popescu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Administrație Publică, avocat – Baroul București

 • O scurtă analiză a jurisprudenței europene actuale în materia nediscriminării pe criteriul sexului în raporturile de muncă

24. Av. Ștefan Nartea, Baroul Sibiu

 • Probleme teoretice și practice referitoare la propunerea Comisiei Europene pentru o nouă Directivă aferentă detașării lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale

25. Lector univ.dr. Lucia Costiug, Universitatea „Avram Iancu” din Cluj, avocat – Baroul București

 • Asemănări și deosebiri între contractul individual de muncă și convenția civilă

26. Conf. univ. dr. Lavinia Onica- Chipea, lector univ. dr. Diana Cirmaciu, Universitatea Agora din Oradea

 • Aspecte teoretice și practice privind activitatea de control a Inspecției Muncii în domeniul sănătății și securității în muncă

27. Conf.univ.dr. Roxana Radu, Universitatea din Craiova Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

 • Statutul juridic al personalului clerical din România

20.30 – Concluzii. Închiderea Conferinţei.

You must be logged in to post a comment.