+40 (0269) 233 295

ARHIVA CONFERINTE

18

Oct, 2013

Conflictul de munca: dezbateri teoretice si practice

By: | Tags: , , | Comments: 0

CONFERINŢA NAŢIONALĂ
DREPTUL MUNCII – ediția a III-a
Sibiu, 18 OCTOMBRIE 2013

Conflictul de muncă: Dezbateri teoretice şi practice

 

COMITET ŞTIINŢIFIC ŞI DE ORGANIZARE

 

Dr.H.C. Şerban Beligrădeanu, Redactor-şef Revista “Dreptul”

Prof.univ.dr. Călina Jugastru, decanul Facultăţii de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr. H.C. Ion Leş, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof.univ.dr. Ion Traian Ştefănescu, Academia de Studii Economice din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Claudia-Ana Costea, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Prof. univ.dr. Raluca Dimitriu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Prof.univ.dr. Vlad Barbu, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea, rector Universitatea Ecologică din Bucureşti – referent științific

Prof.univ.dr. Ovidiu Ţinca, Facultatea de Drept, Universitatea „Agora” din Oradea

Prof.univ.dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Lector univ.dr. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Participanţi şi teme de dezbatere înscrise în programul Conferinţei:

1. Dr.H.C. Şerban Beligrădeanu – Redactor-şef Revista “Dreptul”

 • Cu privire la posibilitatea încadrării legale în muncă în prezent în temeiul statornicirilor în vigoare, prin încheierea unei convenţii civile de prestări de servicii în locul încheierii unui contract individual de muncă

2. Prof.univ.dr. Alexandru Ţiclea – Universitatea Ecologică din Bucureşti

 • Demisia – aspecte teoretice şi practice

3. Prof.univ.dr. Claudia Ana Costea si Lector univ.drd. Popoviciu Adrian – Universitatea din Bucureşti

 • Consecinţele reglementării lock-out-ului în legislaţia românească

4. Prof.univ.dr. Ovidiu Ţinca – Facultatea de Drept, Universitatea „Agora” din Oradea

 • Consideraţii privind cerinţa formei scrise a contractului individual de muncă

5. Prof.univ.dr. Magda Volonciu – Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept

 • Despre sporul de vechime

6. Conf.univ.dr. Luminiţa Dima – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

 • Câteva consideraţii privind probele în conflictele de muncă în lumina noului Cod de procedură civilă

7. Conf.univ.dr. Gabriel Aurelian Uluitu – Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti, facultatea de Drept

 • Aspecte procesuale privind realizarea şi efectele transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

8. Conf.univ.dr. Cristina Roxana Radu – Universitatea din Craiova Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

 • Opinii privind soluţionarea conflictelor individuale de muncă izvorâte din încălcarea principiului egalităţii de tratament

9. Conf.univ.dr. Marioara Ţichindelean – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

 • Aspecte privind procedura contencioasă în conflictele de muncă prin prisma noului Cod de procedură civilă

10. Conf.univ.dr. Brînduşa Vartolomei – Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Consideraţii privind cauza reală şi serioasă în cazul concedierii din motive ce nu ţin de persoana salariatului prin prisma Deciziei nr. 23/2013 a Curţii Constituţionale

11. Lector univ.dr. Ştefan Naubauer – Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept

 • Examen de practică judiciară privind reprezentativitatea sindicatelor

12. Lector univ.dr. Dana Moţiu – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

 • Consideraţii privind aplicabilitatea prevederilor art. II din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003, Codul muncii

13. Lector univ.dr. Lavinia Onica Chipea – Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

 • Garanţii privind protecţia angajaţilor în procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă. Aspecte teoretice şi implicaţii practice

14. Av. Dr. Veronica Voinescu si Lector univ.dr. Irina Sorica- SCA Voinescu şi asociaţii Bucureşti Universitatea „George Bariţiu” din Braşov, Facultatea de Drept

 • Reflectarea abuzului de drept în jurisprudenţa de dreptul muncii

15.  Lector univ.dr. Monica Gheorghe – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Consideraţii privind caracterele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în soluţionarea conflictelor de muncă

16. Av. Drd. Isabela Delia Popa – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept

 • Condiţiile de acordare a daunelor morale în litigiile având ca obiect acte de hărţuire morală la locul de muncă

17. Asist.univ.drd. Radu Pătru – Cadru didactic asociat Universitatea „Titu Maiorescu”; Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Aspecte privind eventualul caracter de forţă majoră sau de caz fortuit al grevei

 

 

 

You must be logged in to post a comment.