Colocviul internațional universitar „Lucian Blaga” Ediția a XX-a

Sibiu, 26-27 octombrie 2018


Destinat studenților și masteranzilor, Colocviul cuprinde patru secțiuni de comunicări științifice, cărora li se adaugă: o secțiune de traduceri, una de creație literară și un atelier de teatru. Manifestarea are deja o tradiție consistentă, fiind organizată, începând cu anul 1999, la Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Lucrările premiate, prezentate în cadrul Colocviului, vor fi publicate în Caietele „Lucian Blaga”, revistă indexată în următoarele bazele de date internaționale: CEEOL, ERIH -PLUS,  Index Copernicus și COSMOS.

I. Conferințe în plen

II. Secțiuni de comunicări științifice:

a. Lucian Blaga – Studii literare și filosofice: secțiunea va reuni lucrări ce analizează opera literară

și/sau filosofică a lui Lucian Blaga, abordată din unghiul „close reading”-ului, al receptării critice sau

proiectată în context (inter)național.

b. Lucian Blaga – Poetică și Stilistică: secțiunea va cuprinde analize preponderent formale ale operei

blagiene, ce utilizează concepte specifice disciplinelor menționate.

c. Avangarda literară : secțiunea vizează poezia românească de avangardă, dar și/sau evidențierea posibilelor conexiuni cu poezia universală.

d. Metode recente în abordarea textelor literare: lucrările vor avea în vedere aspecte teoretice sau

studii de caz ce folosesc drept punct de plecare metodologii propuse în studiile literare ale ultimelor

decenii: postumanismul, cognitivismul, geocritica, cybermitologia, ecocritica, studiile feministe, noul

materialism, world-systems analysis, studiile postcoloniale etc.

III.  Ateliere de traduceri: engleză, franceză, germană, greacă, letonă, poloneză, chineză etc.

IV. Atelier de teatru: Performing Lucian Blaga. Spectacol interactiv.

V. Lansare Caietele „Lucian Blaga”, vol. al XIX-lea (ediția 2018)

V. Creație literară

Pentru secţiunea Lucian Blaga în traducerea studenţilor, propunem următoarele texte: Începuturi, Întâlniri, Inima pădurii.

Textele propuse se află la finalul Invitației. Traducerile vor fi însoţite de: a) aprecieri privind calitatea traducerilor anterioare; b) consideraţii (interpretări, soluţii) privind traducerile proprii. Traducătorii se vor deplasa la Sibiu numai dacă susţin şi o comunicare ştiinţifică în altă secţiune.

 

ASPECTE ORGANIZATORICE:

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Colocviului vă rugăm:

1. Să vă înscrieți la adresa de e-mail colocviublaga@gmail.com

2. Până în 15 octombrie 2018 să trimiteți, prin e-mail, traducerile.

3. Până în 15 octombrie 2018, să confirmați prezența și numărul de participanți, pe adresa de

e-mail a colocviului: colocviublaga@gmail.com

În vederea publicării celor mai bune lucrări în Caietele „Lucian Blaga”, rugăm participanţii să trimită

textele în format electronic, pe adresa colocviului: colocviublaga@gmail.com, până în 20 octombrie 2018.

Vă rugăm ca, în acest sens, să respectați normele de redactare:

https://lucianblagacolloquium.wordpress.com/lucian-blaga-yearbook/.

Persoane de contact:

Alina Bako: alina.bako@ulbsibiu.ro

Dragoș Varga: dragosvarga@ulbsibiu.ro

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați site-ul colocviului:

http://conferences.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/

Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!

Începuturi

Când fiecare celulă de sânge din noi

devine o inimă,

atuncea suntem bolnavi.

Dar numai iubirea

ne-ncearcă-n asemenea chip.

 

Sângele meu e o mare fără pământ.

Eu fără-nfăţişare -

tu arătare, deasupra.

Purtată eşti peste-ntinderi

ca duhul cel singur

deasupra întâielor ape.

 

(1943-1946)

 

Întâlniri

 

Cum s-a făcut, nu-i bine să cunoaştem.

Ştim doar că-n spaţii şi în vis

noi ne-ntâlnim mereu aceiaşi,

mereu sub pomul interzis.

 

Aşa fu ieri și fi-va astăzi

un ceas umbrelnic, prea amar.

Pentru noi doi un loc se naşte

prin anotimpuri tot mai rar.

 

De pretutindenea suflând – un vânt

ne înteţeşte-o clipă nimbul,

ce-l dobândirăm cu întîrziere

ca să ni-l pierdem prea curând.

 

(1945-1946)

 

Inima pădurii

 

Mire-te, dezmire-te

zilele pădurii,

zile ale facerii

zilele răsurii

 

Mire-te, dezmire-te

văile răsurii,

cari vădesc miresmele,

mândrele şi nurii

 

Mire-te, dezmire-te

cântecul făpturii,

locul unde toate cresc

inima pădurii.

 

(1959)