PREMII – COLOCVIUL INTERNAȚIONAL UNIVERSITAR „LUCIAN BLAGA” – EDIȚIA XXII – 2020

COLOCVIUL INTERNAŢIONAL UNIVERSITAR „LUCIAN BLAGA”

Ediţia a VIII-a (XXII), 30 octombrie 2020

 

MARELE PREMIU „LUCIAN BLAGA”

ȘI

PREMIUL REVISTEI „EUPHORION”

Ioana Toloargă, (ioana.toloarga@yahoo.com), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul al III-lea, Dramaturgia mitopoetică a lui Blaga și rescrierea canonului redempțiunii

 

 

Secţiunea I: LUCIAN BLAGA – STUDII LITERARE ŞI FILOSOFICE

 

PREMIUL I

Mihaela-Oana Gogoșeanu (mihaela.gogoseanu00@e-uvt.ro), Universitatea de Vest din Timișoara, anul al III-lea: Blaga-Cioran: incursiuni în marginea ființei

PREMIUL II

Rebeca Murgu (rebeca.murgu98@e-uvt.ro),  Universitatea de Vest din Timișoara, masterat, anul I: Ipostaze ale lui Ulise în lirica lui Blaga, Voronca și Sorescu

PREMIUL III

Luminița Albu (luminita.albu@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al III-lea: Genul utopic în poezia lui Lucian Blaga

MENȚIUNE

Andreea-Daniela Stoleriu (andreeeastoleriu@yahoo.com), Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, anul al III-lea: Anatomia sufletului și a metafizicului în volumul „Lauda somnului”

MENȚIUNE

Mihaela-Gabriela Stoia (mihaelagabriela.stoia@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al III-lea: Imaginarul religios în „Cruciada copiilor”

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE

Andreea Lupu (andreeae.lupu@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al II-lea: Simboluri religioase la Lucian Blaga și Dumitru Stăniloae

Secţiunea a II-a: LUCIAN BLAGA – POETICĂ ŞI STILISTICĂ

PREMIUL I

Mihai-Andrei Lazăr (lazarandini@yahoo.com) Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul al III-lea: Finalitatea simbolic-mitică a creației de sens în configurarea onto-teofaniei poetice blagiene

PREMIUL II

Gabriela-Raluca Duță (gabriela.duta01@e-uvt.ro), Universitatea de Vest din Timișoara, anul al II-lea: Poetica divinității în „Poemele luminii”

PREMIUL III

Emanuel Lupașcu (e.lupascu99@yahoo.com) Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul al III-lea, Despre funcționalitatea poetico-stilistică a structurii adversative în câteva poeme ale lui Lucian Blaga

MENȚIUNE

Alin-Ionuț Cruceru-Boșoagă (alin.cruceru@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al III-lea: Metafora spațiului în proza lui Lucian Blaga

MENȚIUNE

Adrian Badea (adrianbadea3@gmail.com), Universitatea din Craiova, anul al II-lea: Lucian Blaga și estetica barocului

Secţiunea a III-a: DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ

PREMIUL I

Florina-Maria Andercău (florina.andercau00@e-uvt.ro), Universitatea de Vest din Timișoara, anul al II-lea: Frământările omului creator în „tinda înfăptuirii”. Meșterul Manole la Lucian Blaga și Valeriu Anania

PREMIUL II

Ioana Hodârnău (ioanahodarnau@gmail.com), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Master, anul al II-lea:  Jertfa pentru creație: mitul estetic la Lucian Blaga și Henrik Ibsen (studiu de caz: dramaturgia românească vs. dramaturgia scandinavă)

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE

 

Ana-Maria Nistor (anamaria.nistor@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al III-lea: Simboluri biblice prezente în poemul dramatic „Zamolxe”

Secţiunea a IV-a: METODE RECENTE ÎN ABORDAREA TEXTELOR LITERARE

PREMIUL I

ȘI

PREMIUL REVISTEI „TRANSILVANIA”

Teona Farmatu (teonafarmatu@gmail.com), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul al III-lea, Condițiile și strategiile unui transfer de capital cultural: importul poeziei americane în optzecismul românesc

PREMIUL II

Bianca-Maria Partenie (partenie.maria@yahoo.ro), Universitatea din București: Transparența ca postumanism: o restaurare a omului în literatură

MENȚIUNE

Denis-Alin-Florin Diaconu (denisdiaconu.1999@gmail.com), Universitatea din Craiova, anul al III-lea: Imaginar și intertext biblic la      A.R. Deleanu

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE

Corina Potcovaru (corinapotcovaruofficial@gmail.com), Universitatea din Craiova: The Myth and the Philosophy for Lucian Blaga

 

PREMII

Limba engleză:

PREMIUL I

Denis-Alin-Florin Diaconu (denisdiaconu.1999@gmail.com), Universitatea din Craiova

 

PREMIUL II

Saviuc Ștefan Alexandru (saviucstefan01@gmail.com), Universitatea din București

 

PREMIUL III

Kelly Akerman (kellyakerman@hotmail.com), Glendon College, York University Toronto

 

MENȚIUNE

Grecu Ana (ana.grecu@yahoo.com), Universitatea din București

 

MENȚIUNE

Cristina-Maria Oprea (cristinaoprea99@yahoo.com), Universitatea din Craiova

 

Limba franceză:

PREMIUL I

Antalia-Celestina Stănescu (antaliastanescu@gmail.com), Universitatea din Craiova

 

PREMIUL II

Alin-Daniel Zaharie (alin.zaharie@yahoo.com), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

PREMIUL III

Claudia Ianchiș (claudia.ianchis@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Limba sârbă:

PREMIUL I

Mirjana Radovanović  Universitatea din Belgrad

 

PREMIUL II

Tamara Ćesto, Universitatea din Belgrad

Limba cehă:

PREMIUL I

Jan Cermak, Universitatea Carolină din Praga

Eva Milea, Universitatea Carolină din Praga

PREMIUL II

Anastassiya Kononenko, Universitatea Carolină din Praga

Jan Bergl, Universitatea Carolină din Praga

PREMIUL III

Matyáš Kohn, Universitatea Carolină din Praga

Alexandra Jočić, Universitatea Carolină din Praga

Limba greacă:

PREMIUL II

Edith-Adriana Uncu (greaca9@gmail.com), Universitatea din București

Limba slovenă:

PREMIUL I

Lara Potočnik (larapotocnik1995@gmail.com), Universitatea din Ljubljana

PREMIUL II

Peter Černe, Universitatea din Ljubljana 

Neja Breskvar, Universitatea din Ljubljana

PREMIUL III

Julija Šuligoj, Universitatea din Ljubljana

Limba spaniolă:

 

PREMIUL I

Cristian-Mihai Iancu (mihai.cristianiancu98@gmail.com), Universitatea din București

Limba bulgară:

PREMIUL II

Devina Vasileva, Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu” din Veliko Tărnovo

 

 

CREAȚIE LITERARĂ

PREMIUL I ȘI PREMIUL REVISTEI EUPHORION

Cristian-Felix Ofițeru (cristian.ofiteru00@e-uvt), Universitatea de Vest  din Timișoara

 

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE

Alina Dumitrescu, Universitatea de Vest din Timișoara

Raluca-Alexandra Frățilă (raluca_fratila29@yahoo.com), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

 

 

 

 

 

 

 

Link-urile pentru CLB 2020 – PLATFORMA GOOGLE MEET

DESCHIDERE, CONFERINȚĂ INAUGURALĂ ȘI PREMIERE

meet.google.com/ruv-hhos-mvz

STUDII LITERARE ŞI FILOSOFICE

meet.google.com/ivz-icco-szp

POETICĂ ȘI STILISTICĂ

meet.google.com/dga-jmrn-fva

DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ

meet.google.com/rqi-hvqo-ign

METODE RECENTE ÎN ABORDAREA TEXTELOR LITERARE

meet.google.com/jjv-wzbs-cec

 

 

 

 

Ediția a XXII-a (on-line)

Sibiu, 30 octombrie 2020

Destinat studenților, masteranzilor, dar și tinerilor cercetători, Colocviul cuprinde patru secțiuni de comunicări științifice, la care se adaugă o secțiune de traduceri și una de creație literară. Manifestarea are deja o tradiție consistentă, fiind organizată, începând cu anul 1999, la Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu de către Departamentul de Studii Romanice. Lucrările premiate, prezentate în cadrul Colocviului sunt publicate în Caietele „Lucian Blaga”, revistă indexată în bazele de date internaționale CEEOL, ERIH -PLUS,  Index Copernicus, COSMOS și altele.

  • Secțiuni de comunicări științifice:

a. Lucian Blaga – Studii literare și filosofice: secțiunea va reuni lucrări ce analizează opera literarăși/sau filosofică a lui Lucian Blaga, abordată din unghiul „close reading”-ului, al receptării critice sauproiectată în context (inter)național.

b. Lucian Blaga – Poetică și Stilistică: secțiunea va cuprinde analize preponderent formale ale operei blagiene, ce utilizează concepte specifice disciplinelor menționate.

c. Dramaturgia românească : secțiunea vizează dramaturgia românească, dar și/sau evidențierea posibilelor conexiuni cu cea europeană.

d. Metode recente în abordarea textelor literare: lucrările vor avea în vedere discuții teoretice sau studii de caz ce folosesc drept punct de plecare metodologii propuse în studiile literare ale ultimelor decenii: postumanismul, cognitivismul, geocritica, cybermitologia, ecocritica, studiile feministe, noul materialism, world-systems analysis, studiile postcoloniale etc.

2. Ateliere de traduceri: engleză, franceză, germană, greacă, letonă, poloneză, chineză etc

3. Creație literară

Pentru secţiunea Lucian Blaga în traducerea studenţilor, propunem texte aflate în continuarea invitației.

Traducerile vor fi însoţite de consideraţii (interpretări, soluţii) privind traducerea textelor propuse.

ASPECTE ORGANIZATORICE:

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Colocviului vă rugăm:

1. Să vă înscrieți la adresa de e-mail colocviublaga@gmail.com, fie individual, fie cu echipa din centrul universitar

2. Până în 26 octombrie 2020 să trimiteți, prin e-mail, traducerile.

3. Până în 26 octombrie 2020, să confirmați prezența și numărul de participanți, pe adresa de e-mail a colocviului: colocviublaga@gmail.com Pentru redactarea lucrărilor vă rugăm ca, în acest sens, să respectați normele:

http://magazines.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/norme-de-redactare/

Persoană de contact: Alina Bako: alina.bako@ulbsibiu.ro.

 

Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

Texte propuse pentru traducere:

  • „BOGUMIL: Numai în iad se socoteşte. Acolo, în împărăţia virtuţilor întoarse, toate sunt după măsură: şi coarnele dracilor, şi cozile galbene. Acolo numărul stăpâneşte în întocmiri, în sinoade, în bolţi şi în clădiri… Priveşte numai cu luare-aminte semnele roşii de pe pergamentele astea afurisite: unele ţapene, altele şerpuitoare şi-ntortocheate. Orice număr pare o iscălitură schimonosită de drac. Uite, numărul ăsta trebuie să fie iscălitura lui Mamon, că are burta mare. Asta a lui Scaraoţchi, că e subţire şi pare uscată de tusea cea seacă. Asta trebuie să fie a lui Moloh, că se sprijineşte cu îngâmfare în sceptru. Asta trebuie să fie a lui Belzebub, că-i flutură steagul neruşinării pe cap. Vezi barba mea? Sunt bătrân, dar socoteală în viaţa mea mult greşită — încă n-am făcut. Şi dacă totuşi fac, o fac ca în ceruri: zic unu şi gândesc trei. Mă jur pe Paraclit. În împărăţia lui Dumnezeu, a socoti e un păcat ceva mai mic decât necinstirea sâmbetii, dar neapărat mai greu decât călcarea poruncii a şasea. Nu, Manole, pe mine nu mă prinzi in jocul acesta necurat”.
  • „MANOLE: Nu sunt şi eu pătruns de această boală până în oase? Nu e dorul de ea şi în mine ca un dor de casă? În visul ei, slugă şi domn, ne lipim de ziduri în somn. Cine se-ndură să plece? Să purceadă de aici cel ce poate! Părăsiţi-mă, rămân eu! Varul mi-l vor stinge ploile. Soarele îmi va aprinde cuptoarele. Lutul îl vor frământa copitele. Biserica voi ridica-o singur! Biserica, din care cerul se va apăra de pământ ca dintr-o cetate — voi ridica-o singur în amară singurătate! Ah, plecaţi! Şi cine poate să uite, să uite”.

Mesterul Manole