Keynote Speaker ediția 2019 – Fernando Klabin

FERNANDO KLABIN

Traducător, scriitor, artist plastic, actor – o personalitate complexă și interesantă care a făcut servicii importante literaturii noastre. A tradus în limba portugheză – „Luntrea lui Caron” de Lucian Blaga, „Întâmplări în irealitatea imediată” de Max Blecher, „Nostalgia” de Mircea Cărtărescu, „Pe culmile disperării” de Emil Cioran, „Domnișoara Christina” de Mircea Eliade, „Șase maladii ale spiritului contemporan” de Constantin Noica și
„Primejdia mărturisirii” de Nicolae Steinhardt . Vineri, 1 noiembrie 2019, va susține conferința „Literatura română în Brazilia. Cazul Lucian Blaga”, în deschiderea CIU „Lucian Blaga”