Call for Papers 2021

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL UNIVERSITAR „LUCIAN BLAGA”

Ediția a XXIII-a (online)

Sibiu, 27-30 octombrie 2021

Destinat studenților, masteranzilor, dar și tinerilor cercetători, Colocviul cuprinde patru secțiuni de comunicări științifice, la care se adaugă o secțiune de traduceri și una de creație literară. Manifestarea are deja o tradiție consistentă, fiind organizată, începând cu anul 1999, la Facultatea de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu de către Departamentul de Studii Romanice. Lucrările premiate, prezentate în cadrul Colocviului sunt publicate în Caietele „Lucian Blaga”, revistă indexată în bazele de date internaționale  SCIENDO, CEEOL, ERIH -PLUS,  Index Copernicus, COSMOS și altele.

Participarea va fi online prin intermediul platformei google meet.

  • Secțiuni de comunicări științifice:

a. Lucian Blaga – Studii literare și filosofice: secțiunea va reuni lucrări ce analizează opera literară și/sau filosofică a lui Lucian Blaga.

b. Lucian Blaga – Poetică și Stilistică: secțiunea va cuprinde analize preponderent formale ale operei blagiene, ce utilizează concepte specifice disciplinelor menționate.

c. Metode recente în abordarea textelor literare: lucrările vor avea în vedere discuții teoretice sau studii de caz ce folosesc drept punct de plecare metodologii propuse în studiile literare ale ultimelor decenii: postumanismul, cognitivismul, geocritica, cybermitologia, ecocritica, studiile feministe, noul materialism, world-systems analysis, studiile postcoloniale etc.

d. Prozatori români contemporani: lucrările vor aborda proza publicată după 1989, în contextul literar propus.

  • Ateliere de traduceri: engleză, franceză, germană, greacă, letonă, poloneză, chineză etc
  • Creație literară

Pentru secţiunea Lucian Blaga în traducerea studenţilor, propunem texte aflate în continuarea invitației.

Traducerile vor fi însoţite de consideraţii (interpretări, soluţii) privind traducerea textelor propuse.

 

ASPECTE ORGANIZATORICE:

Termene importante :

17 octombrie 2021 :  înscrierea pe adresa de e-mail colocviublaga@gmail.com, fie individual, fie cu echipa din centrul universitar pe care îl reprezentați

24 octombrie 2021 : trimiterea lucrărilor și/sau a traducerilor pe adresa de e-mail colocviublaga@gmail.com

Pentru redactarea lucrărilor vă rugăm ca, în acest sens, să respectați normele:

http://magazines.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/norme-de-redactare/

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați site-ul colocviului:

http://conferences.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/

Vă mulţumim şi vă aşteptăm!

Texte propuse pentru traducere:

 

1.

 

Părere asemenea unui

cuvânt scris de-o mână pe apă

ce – încă-naintea citirii –

în cercul de unde ne scapă

e orice legendă. Dar cine

trăiește pe vaste aceste

tărâmuri, pe-adâncile, altfel

decât pe un prund de poveste?

Amară e însă amiaza

de astăzi, și nu se-nfiripă

în larguri nici tâlc, nici visare.

Doar frunzele zboară-n risipă.

În iarnă stă țara. Vai, unde-i

albastrul ei sfânt atribut?

Pădure, restituie-mi zeii,

pe cari ți i-am dat împrumut.

(21 Decemvrie din vol. „Vârsta de fier”)

2.

Din clima fierbinte

a basmului, sfinte

irog inorog

c-un semn te invoc.

Din verde molatic

s-aude copita,

adânc, păduratic,

apari ca ispita.

Târcoale nu-mi da

şi nu adăsta!

Ci ia-o-nainte

când ceasul va bate,

solie cuminte

spre vechea cetate.

Când intri, ia seama

la podul cu vama,

la numărul casei,

la curtea Frumoasei.

Cu sunet de soartă

loveşte în poartă!

Atinge cu cornul

de trei ori zăvorul

ca-n rituri de leac

rămase din veac.

Atinge şi piatra

şi pragul şi vatra.

Şi dacă Frumoasa

îngăduie – vezi-i

aleanul amiezii.

Atinge-i coroana,

obrazul şi geana,

năframa cu lacrimi

şi perna cu patimi.

Tu las-o în schimb

privirea să-şi treacă

şi mâna oleacă

prin albul tău nimb.

C-un muget dă-mi veste

– apoi părăseşte

cetatea și murii

spre pacea pădurii.

(Îndemn de poveste din vol. „Nebănuitele trepte”)


 

 

 

 

 

Faculty of Letters and Arts, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Every October since 1999, the “Lucian Blaga” International Colloquium has been taking place at the Faculty of Letters and Arts from Sibiu. Like all scientific events, “Lucian Blaga” Colloquium plays an important role in helping young researchers make their ideas known and in consolidating the academic standard of the University which bears the name of the poet.

The Lucian Blaga Yearbook is an annual academic publication edited by the Department of Romance Studies from the Faculty of Letters and Arts in Sibiu, Romania. It publishes the papers presented at the faculty’s annual international conference dedicated to Lucian Blaga’s works, the “Lucian Blaga” International Colloquium. This conference has an eighteen-year-old tradition and it is one of the most notable in the country, as it gathers each year students and professors from the most important universities in Romania. For the past eighteen years, the conference, together with the Lucian Blaga Yearbook, its publication, has been an important contributor to the perpetuation of Lucian Blaga’s works. Lucian Blaga Yearbook is indexed in the CEEOL and COSMOS international databases and is in the process of being indexed in the Copernicus Index.