– Program 2020

COLOCVIUL INTERNAŢIONAL UNIVERSITAR „LUCIAN BLAGA”

Ediţia a VIII-a (XXII), 30 octombrie 2020

VINERI, 30 octombrie 2020

Orele 930-1000 –  Înregistrarea participanților

Ora  1000 – Deschiderea oficială a Colocviului

-Moderator: Lector univ. dr. Alina BAKO

– Cuvânt de deschidere: Conf. univ. dr. Dragoş VARGA, Decanul Facultăţii de Litere şi Arte din Sibiu

– Moment artistic susținut de actorul Iustinian TURCU

Ora 1015 – Conferinţă inaugurală:

Ioana PETCU (Facultatea de Teatru – Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași): Cum vă (mai) place Shakespeare? Dramaturgi români sub semnul bardului: Marin Sorescu, Matei Vișniec, Olivia Negrean

Orele 1100-1330 – Comunicări şi dezbateri în secţiuni:

I. Lucian Blaga – Studii literare şi filosofice

II. Lucian Blaga – Poetică şi stilistică

III. Dramaturgia românească

IV. Metode recente în abordarea textelor literare

V. Lucian Blaga – Atelier de traduceri

VI. Creație literară

Ora 1330 – Jurizarea

Ora 1500 – Premierea

Ora 1530 – Lansarea Caietelor „Lucian Blaga”, vol. al XXI-lea, Sibiu, Editura     Universității „Lucian Blaga”, 2020

Secţiunea I: LUCIAN BLAGA – STUDII LITERARE ŞI FILOSOFICE

VINERI, 30 octombrie 2020, orele 1100 – 1330

Biroul secţiunii:

Lector univ. dr. Alina BAKO (Sibiu)

Asist. univ. dr. Roxana ROGOBETE (Timișoara)

Asist. univ. drd. Iulia DEACONU (TICĂRĂU) (Sibiu)

 1. Mihaela-Oana Gogoșeanu (mihaela.gogoseanu00@e-uvt.ro), Universitatea de Vest din Timișoara, anul al III-lea: Blaga-Cioran: incursiuni în marginea ființei
 2. Andreea-Daniela Stoleriu (andreeeastoleriu@yahoo.com),  Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, anul al III-lea: Anatomia sufletului și a metafizicului în volumul „Lauda somnului”
 3. Luminița Albu (luminita.albu@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al III-lea: Genul utopic în poezia lui Lucian Blaga
 4. Rebeca Murgu (rebeca.murgu98@e-uvt.ro),  Universitatea de Vest din Timișoara, masterat, anul I: Ipostaze ale lui Ulise în lirica lui Blaga, Voronca și Sorescu
 5. Mihaela-Gabriela Stoia (mihaelagabriela.stoia@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al III-lea: Imaginarul religios în „Cruciada copiilor”
 6. Andreea Lupu (andreeae.lupu@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al II-lea: Simboluri religioase la Lucian Blaga și Dumitru Stăniloae

Secţiunea a II-a: LUCIAN BLAGA – POETICĂ ŞI STILISTICĂ

VINERI, 30 octombrie 2020, orele 1100 – 1330

Biroul secţiunii:

Conf. univ. dr. habil. Radu DRĂGULESCU (Sibiu)

Conf. univ. dr. Valerica SPORIȘ (Sibiu)

Lector univ. dr. Ariana BĂLAŞA (Craiova)

Lector drd. Nicolae HENȚ (Praga)

 

 1. Gabriela-Raluca Duță (gabriela.duta01@e-uvt.ro), Universitatea de Vest din Timișoara, anul al II-lea: Poetica divinității în „Poemele luminii”
 2. Adrian Badea (adrianbadea3@gmail.com), Universitatea din Craiova, anul al II-lea: Lucian Blaga și estetica barocului
 3. Mihai-Andrei Lazăr (lazarandini@yahoo.com) Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul al III-lea: Finalitatea simbolic-mitică a creației de sens în configurarea onto-teofaniei poetice blagiene
 4. Alin-Ionuț Cruceru-Boșoagă (alin.cruceru@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al III-lea: Metafora spațiului în proza lui Lucian Blaga
 5. Emanuel Lupașcu (e.lupascu99@yahoo.com) Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul al III-lea, Despre funcționalitatea poetico-stilistică a structurii adversative în câteva poeme ale lui Lucian Blaga

Secţiunea a III-a: DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ

VINERI, 30 octombrie 2020, orele 1100 – 1330

Biroul secţiunii:

Prof. univ. dr. Dumitru CHIOARU (Sibiu)

Conf. univ. dr. Rodica GRIGORE (Sibiu)

Lector univ.dr. Ioana Petcu (Iași)

1. Florina-Maria Andercău (florina.andercau00@e-uvt.ro), Universitatea de Vest din Timișoara, anul al II-lea: Frământările omului creator în „tinda înfăptuirii”. Meșterul Manole la Lucian Blaga și Valeriu Anania

2. Ioana Hodârnău (ioanahodarnau@gmail.com), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Master, anul al II-lea:  Jertfa pentru creație: mitul estetic la Lucian Blaga și Henrik Ibsen (studiu de caz: dramaturgia românească vs. dramaturgia scandinavă

3. Ana-Maria Nistor (anamaria.nistor@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul al III-lea: Simboluri biblice prezente în poemul dramatic „Zamolxe

4. Ioana Toloargă, (ioana.toloarga@yahoo.com), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul al III-lea, Dramaturgia mitopoetică a lui Blaga și rescrierea canonului redempțiunii

Secţiunea a IV-a: METODE RECENTE ÎN ABORDAREA TEXTELOR LITERARE

VINERI, 30 octombrie 2020, orele 1100 – 1330

Biroul secţiunii:

Lector univ. dr. Bogdan TĂNASE (București)

Drd. Daniel COMAN (Sibiu)

1. Bianca-Maria Partenie (partenie.maria@yahoo.ro), Universitatea din București: Transparența ca postumanism: o restaurare a omului în literatură

2. Denis-Alin-Florin Diaconu (denisdiaconu.1999@gmail.com), Universitatea din Craiova, anul al III-lea: Imaginar și intertext biblic la A.R. Deleanu

3. Corina Potcovaru (corinapotcovaruofficial@gmail.com), Universitatea din Craiova: The Myth and the Philosophy for Lucian Blaga

4. Teona Farmatu (teonafarmatu@gmail.com), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, anul al III-lea, Condițiile și strategiile unui transfer de capital cultural: importul poeziei americane în optzecismul românesc

Secţiunea a V-a: LUCIAN BLAGA – ATELIER DE TRADUCERI

VINERI, 30 octombrie 2020, orele 1100 – 1330

 

Biroul secţiunii:

Camelia ZĂBAVĂ (Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu” din Veliko Tărnovo, BULGARIA)

Ioana SLAVCHEVA (Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu” din Veliko Tărnovo, BULGARIA)

Ciprian Lucretius SUCIU (University of Macedonia, Thessaloniki, GRECIA)

Ioana JIEANU (University of Ljubljana, SLOVENIA)

Marjeta Prelesnik Drozg (University of Ljubljana, SLOVENIA)

Meta Kompara (University of Ljubljana, SLOVENIA)

Simona POPOV (Universitatea din Belgrad, SERBIA)

Monica HUȚANU (Universitatea din Belgrad, SERBIA)

Nicolae HENȚ (Universitatea Carolină din Praga, CEHIA)

Jarmila HORÁKOVÁ (Universitatea Carolină din Praga, CEHIA)

Crina BUD (York University Toronto, CANADA)

Rodica GRIGORE ((Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ROMÂNIA)

Mihaela-Gențiana ENACHE (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ROMÂNIA)

Ana-Blanca CIOCOI-POP (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ROMÂNIA)

 

Limba engleză:

 1. Kelly Akerman (kellyakerman@hotmail.com), Glendon College, York University Toronto
 2. Cristina-Maria Oprea (cristinaoprea99@yahoo.com), Universitatea din Craiova
 3. Denis-Alin-Florin Diaconu (denisdiaconu.1999@gmail.com), Universitatea din Craiova
 4. Ștefan Alexandru Saviuc (saviucstefan01@gmail.com), Universitatea din București
 5. Ana Grecu (ana.grecu@yahoo.com), Universitatea din București

Limba franceză:

 1. Antalia-Celestina Stănescu (antaliastanescu@gmail.com), Universitatea din Craiova
 2. Claudia Ianchiș (claudia.ianchis@ulbsibiu.ro), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 3. Alin-Daniel Zaharie (alin.zaharie@yahoo.com), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Limba sârbă:

 1. Mirjana Radovanović  Universitatea din Belgrad
 2. Tamara Ćesto, Universitatea din Belgrad

Limba cehă:

 1. Anastassiya Kononenko, Universitatea Carolină din Praga
 2. Jan Bergl, Universitatea Carolină din Praga
 3. Jan Cermak, Universitatea Carolină din Praga
 4. Eva Milea, Universitatea Carolină din Praga
 5. Matyáš Kohn, Universitatea Carolină din Praga
 6. Alexandra Jočić, Universitatea Carolină din Praga

Limba greacă:

 1. Edith-Adriana Uncu (greaca9@gmail.com), Universitatea din București

Limba slovenă:

 1. Peter Černe, Universitatea din Ljubljana 
 2. Neja Breskvar, Universitatea din Ljubljana
 3. Julija Šuligoj, Universitatea din Ljubljana
 4. Lara Potočnik (larapotocnik1995@gmail.com), Universitatea din Ljubljana 

Limba spaniolă:

 1. Cristian-Mihai Iancu (mihai.cristianiancu98@gmail.com), Universitatea din București

Limba bulgară:

 1. Boyana Petrova, Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu” din Veliko Tărnovo
 2. Devina Vasileva, Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu” din Veliko Tărnovo
 3. Gheorghi Vasilev, Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu” din Veliko Tărnovo

Secţiunea a VI-a: CREAȚIE LITERARĂ

VINERI, 30 octombrie 2020, orele 1100 – 1330

Biroul secţiunii:

Prof. univ. dr. Dumitru CHIOARU (Sibiu)

Conf. univ. dr. Radu VANCU (Sibiu)

 1. Alina Dumitrescu, Universitatea de Vest din Timișoara
 2. Raluca-Alexandra Frățilă (raluca_fratila29@yahoo.com), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 3. Cristian-Felix Ofițeru (cristian.ofiteru00@e-uvt), Universitatea de Vest  din Timișoara

 

Link-urile pentru CLB 2020 – PLATFORMA GOOGLE MEET

DESCHIDERE, CONFERINȚĂ INAUGURALĂ ȘI PREMIERE

meet.google.com/ruv-hhos-mvz

STUDII LITERARE ŞI FILOSOFICE

meet.google.com/ivz-icco-szp

POETICĂ ȘI STILISTICĂ

meet.google.com/dga-jmrn-fva

DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ

meet.google.com/rqi-hvqo-ign

METODE RECENTE ÎN ABORDAREA TEXTELOR LITERARE

meet.google.com/jjv-wzbs-cec